Følg
Miriam Evensen
Miriam Evensen
Institute for Social Research
Verifisert e-postadresse på samfunnsforskning.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Unemployment and psychological distress among young adults in the Nordic countries: A review of the literature
A Reneflot, M Evensen
International Journal of Social Welfare 23 (1), 3-15, 2014
1532014
Internalizing disorders as risk factors for early school leaving: A systematic review
O Melkevik, W Nilsen, M Evensen, A Reneflot, A Mykletun
Adolescent Research Review 1, 245-255, 2016
812016
The role of internalizing and externalizing problems in adolescence for adult educational attainment: Evidence from sibling comparisons using data from the Young HUNT Study
M Evensen, TH Lyngstad, O Melkevik, A Mykletun
European Sociological Review 32 (5), 552-566, 2016
742016
Parental income and mental disorders in children and adolescents: prospective register-based study
JM Kinge, S Øverland, M Flatø, J Dieleman, O Røgeberg, MC Magnus, ...
International Journal of Epidemiology 50 (5), 1615-1627, 2021
692021
Impact of the COVID-19 pandemic on mental healthcare consultations among children and adolescents in Norway: a nationwide registry study
M Evensen, RK Hart, AA Godøy, LJ Hauge, IO Lund, AKS Knudsen, ...
European child & adolescent psychiatry 32 (6), 1025-1035, 2023
432023
Adolescent mental health and earnings inequalities in adulthood: evidence from the Young-HUNT Study
M Evensen, TH Lyngstad, O Melkevik, A Reneflot, A Mykletun
J Epidemiol Community Health 71 (2), 201-206, 2017
402017
Ny struktur-tradisjonelle mønstre? Om Kunnskapsløftets strukturendringer i det videregående opplæringssystemet, og utforming av tilbud og dimensjonering i fylkeskommunene
H Høst, M Evensen
NIFU STEP, 2009
282009
Eldre i Norge: Forekomst av psykiske plager og lidelser
EM Langballe, M Evensen
Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2011
252011
Spørsmål til Skole-Norge: Tabellrapport fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser blant skoler og skoleeiere våren 2009
N Vibe, M Evensen, E Hovdhaugen
NIFU STEP, 2009
222009
Spørsmål til Skole-Norge høsten 2009: Resultater og analyser fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere
N Vibe, M Evensen
NIFU STEP, 2009
172009
Impact of the COVID-19 pandemic on the treatment of injuries during lockdown in Norway
E Ohm, LJ Hauge, C Madsen, EK Grøholt, M Evensen, A Reneflot
Scandinavian journal of public health 49 (7), 689-696, 2021
162021
Adolescent mental health problems, behaviour penalties, and distributional variation in educational achievement
M Evensen
European Sociological Review 35 (4), 474-490, 2019
152019
Parental income gradients in adult health: a national cohort study
M Evensen, ST Klitkou, MC Tollånes, S Øverland, TH Lyngstad, ...
BMC medicine 19, 1-14, 2021
122021
Evaluering av forsøk med praksisbrev: Delrapport 1 2009
E Markussen, H Høst, M Evensen, TS Prøitz
NIFU STEP, 2009
122009
Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden: En kunnskapsoversikt
A Reneflot, M Evensen
Nordic School of Public Health NHV Göteborg, Sweden, 2011
82011
Uptake of attendance benefit for children with a disability in Norway: impact of socioeconomic status and immigrant background
I Brekke, M Evensen, RK Hart
72020
Mental health problems in adolescence, first births, and union formation: Evidence from the Young HUNT Study
M Evensen, TH Lyngstad
Advances in Life Course Research 43, 100324, 2020
62020
Lønnsforskjeller og omsorgsansvar for kvinner
M Evensen
Søkelys på arbeidsmarkedet 23, 201-212, 2006
62006
Hvorfor øker kjønnsforskjellen i sykefravær mellom kvinner og menn?
A Mykletun, M Evensen, K Hagen, K Vaage
Tidsskrift for Norsk psykologforening 49 (6), 2012
52012
Studier av velferd og livskvalitet hos barn
M Evensen, M Løvgren
Oslo Metropolitan University-OsloMet: NOVA, 2018
42018
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20