Følg
Cathrine Pedersen
Cathrine Pedersen
Ukjent tilknytning
Ingen verifisert e-postadresse
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Worksite physical activity intervention and somatic symptoms burden: The role of coworker support for basic psychological needs and autonomous motivation.
C Pedersen, H Halvari, AH Olafsen
Journal of Occupational Health Psychology 24 (1), 55, 2019
342019
Worksite intervention effects on motivation, physical activity, and health: A cluster randomized controlled trial
C Pedersen, H Halvari, GC Williams
Psychology of Sport and Exercise 35, 171-180, 2018
332018
Spørsmål til Skole-Norge: Analyser og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til skoler og skoleeiere våren 2020
K Rogde, RA Federici, KS Vika, AC Bergene, C Pedersen, E Denisova, ...
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2020
162020
Longitudinal trajectories of physical activity among employees participating in a worksite health promotion intervention: A latent class growth approach
C Pedersen, H Halvari, BE Solstad, M Bentzen
Psychology of Sport and Exercise 43, 311-320, 2019
92019
Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere. Resultater fra en spørreundersøkelse blant yrkesfaglærere som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»
C Pedersen, C Gjerustad, SB Borlaug
NIFU: Rapport 17, 2021, 2021
52021
Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2022: Resultater fra spørreundersøkelser til deltakere på videreutdanningstilbud
C Pedersen, KS Vika, C Gjerustad, ØA Samuelsen
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2022
32022
Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere
AMJ Sandsør, RB Reiling, A Skålholt, C Pedersen
Tredje delrapportering, 2020
32020
Et lag rundt eleven: Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole–en effektevaluering
RA Federici, A Helleve, UV Midthassel, KV Salvanes, C Pedersen, ...
NIFU, Folkehelseinstituttet og Læringsmiljøsenteret, 2020
32020
Sluttrapport fra evalueringen av pilotering av lærerspesialistordningen
B Lødding, C Pedersen, OS Lillebø, AC Bergene, KS Vika
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2021
22021
Evaluering av faget” Prosjektledelse i industrien”
K Brønnick, C Pedersen
Rogalandsforskning, 2000
22000
Evaluering av norm for lærertetthet
C Pedersen, RB Reiling, FF Vennerød-Diesen, R Alne, A Skålholt
Sluttrapport, 2022
12022
Profesjonsfaglig digital kompetanse i grunnskolelærerutdanningene: Status og endringer over tid ved fem grunnskolelærerutdanninger i Norge (2019–2021)
C Pedersen, KS Vika
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2022
12022
Deltakerundersøkelsen for lærere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant lærere som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Kompetanse for kvalitet»
C Gjerustad, C Pedersen, SB Borlaug
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2021
12021
Lærertetthet i koronapandemiens første år: Analyse av GSI og intervjuer med skoleeiere, skoleledere og lærere. Fjerde delrapportering fra Evaluering av norm for lærertetthet
C Pedersen, RB Reiling, FF Vennerød-Diesen, R Alne, J Smedsrud
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2021
12021
Lærerspesialistutdanningene belyst av fagansvarlige, lærere og skoleledere: Delrapport fra evalueringen av lærerspesialistordningen
B Lødding, C Pedersen, AC Bergene, OS Lillebø, KS Vika
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2021
12021
Tilgjengelighet av publiserte instrumenter for potensielle temaer i Elevundersøkelsen: Forstudie for Utdanningsdirektoratet
S Daus, TS Wang, C Pedersen
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2022
2022
Evaluering av norm for lærertetthet: Sluttrapport
C Pedersen, RB Reiling, FF Vennerød-Diesen, R Alne, A Skålholt
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2022
2022
Deltakerundersøkelsen for yrkesfaglærere 2021: Resultater fra en spørreundersøkelse blant yrkesfaglærere som har tatt videreutdanning innenfor strategien «Yrkesfaglærerløftet»
C Pedersen, C Gjerustad, SB Borlaug
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2021
2021
Behov for kunnskap fra Deltakerundersøkelsen for lærere: En intervjuundersøkelse blant tilbydere av videreutdanning innen «Kompetanse for kvalitet»
C Gjerustad, A Bergene, C Pedersen
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2020
2020
Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering
AMJ Sandsør, RB Reiling, A Skålholt, C Pedersen
Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU, 2020
2020
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20