Følg
Sebastian Tyszkowski
Sebastian Tyszkowski
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk
Verifisert e-postadresse på geopan.torun.pl - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland
M Błaszkiewicz, JA Piotrowski, A Brauer, P Gierszewski, J Kordowski, ...
Quaternary Science Reviews 109, 13-27, 2015
512015
The role of melting dead ice on landscape transformation in the early Holocene in Tuchola Pinewoods, North Poland
M Słowiński, M Błaszkiewicz, A Brauer, B Noryśkiewicz, F Ott, ...
Quaternary International 388, 64-75, 2015
462015
Paleoecological and historical data as an important tool in ecosystem management
M Słowiński, M Lamentowicz, D Łuców, J Barabach, D Brykała, ...
Journal of Environmental Management 236, 755-768, 2019
432019
Landslide development at the shores of a dam reservoir (Włocławek, Poland), based on 40 years of research
H Kaczmarek, S Tyszkowski, M Banach
Environmental Earth Sciences 74, 4247-4259, 2015
302015
Site-specific sediment responses to climate change during the last 140 years in three varved lakes in Northern Poland
F Ott, M Kramkowski, S Wulf, B Plessen, J Serb, R Tjallingii, M Schwab, ...
The Holocene 28 (3), 464-477, 2018
272018
Shore zone in protection of water quality in agricultural landscape—the Mściwojów Reservoir, southwestern Poland
J Dąbrowska, H Kaczmarek, J Markowska, S Tyszkowski, O Kempa, ...
Environmental monitoring and assessment 188, 1-14, 2016
262016
Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland)
F Hirsch, A Schneider, A Nicolay, M Błaszkiewicz, J Kordowski, ...
Catena 124, 28-44, 2015
262015
Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir
H Kaczmarek, OA Mazaeva, EA Kozyreva, VA Babicheva, S Tyszkowski, ...
Journal of Great Lakes Research 42 (5), 926-941, 2016
242016
The application of Box–Cox transformation to determine the Standardised Precipitation Index (SPI), the Standardised Discharge Index (SDI) and to identify drought events: Case …
A Bartczak, R Glazik, S Tyszkowski
Journal of Water and Land Development, 2014
222014
Rozwój osuwisk w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych na przykładzie osuwiska centralnego w Dobrzyniu nad Wisłą, zbiornik włocławski= Development of landslides in …
M Banach, H Kaczmarek, S Tyszkowski
Przegląd Geograficzny 85 (3), 397-415, 2013
162013
Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw
A Bartczak, R Glazik, S Tyszkowski
Nauka Przyroda Technologie 8 (4), # 46, 2014
152014
Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia)
S Tyszkowski, H Kaczmarek, M Słowiński, E Kozyreva, D Brykała, ...
Landslides 12, 573-583, 2015
132015
Zapis procesów sedymentacji fluwialnej i biogenicznej w osadach dna Doliny Dolnej Wisły
J Kordowski, W Gamrat, P Gierszewski, K Kubiak-Wójcicka, JB Szmańda, ...
Landform Analysis 25, 2013
132013
The role of freeze-thaw action in dam reservoir cliff degradation assessed by terrestrial laser scanning: A case study of Jeziorsko Reservoir (central Poland)
H Kaczmarek, S Tyszkowski, A Bartczak, M Kramkowski, K Wasak
Science of the Total Environment 690, 1140-1150, 2019
122019
Ecohydrological changes and resilience of a shallow lake ecosystem under intense human pressure and recent climate change
A Bartczak, S Słowińska, S Tyszkowski, M Kramkowski, H Kaczmarek, ...
Water 11 (1), 32, 2018
112018
Badania rozwoju osuwisk w rejonie Świecia, na podstawie materiałów fotogrametrycznych
S Tyszkowski
Landform Analysis 9, 385-389, 2008
112008
Rozmieszczenie i geneza współczesnych osuwisk nizinnych w strefie bezpośredniego oddziaływania rzeki na przykładzie zbocza Doliny Dolnej Wisły między Morskiem a Wiągiem
S Tyszkowski
Landform Analysis 25, 2013
92013
Environmental changes during Mesolithic-Neolithic transition in Kuyavia Lakeland, Central Poland
M Makohonienko, M Płóciennik, P Papiernik, P Kittel, M Gałka, ...
Quaternary International 644, 196-221, 2023
72023
Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i …
M Kramkowski, A Bartczak, H Kaczmarek, M Slowinski, S Tyszkowski
Problemy Ekologii Krajobrazu 37, 2014
72014
Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw)
A Bartczak, R Glazik, S Tyszkowski
Nauka Przyroda Technologie 8 (3), # 28, 2014
72014
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20