Følg
Morten Kinander
Morten Kinander
Professor of Law, the Norwegian Business School BI
Verifisert e-postadresse på bi.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Courts and power in Latin America and Africa
S Gloppen, BM Wilson, R Gargarella, E Skaar, M Kinander
Palgrave macmillan, 2010
1152010
Straffens begrep og begrunnelse i norsk rett–en kritikk
M Kinander
Jussens venner 48 (3), 155-192, 2013
292013
Fra tilbakeholdenhet til aktivisme–Nyere utviklingslinjer i forholdet mellom rett og politikk i Høyesterett
M Kinander
Lov og rett 55 (3), 141-164, 2016
122016
Det formelle legalitetsprinsippet og rettskildelæren
AP Høgberg, M Kinander
Tidsskrift for rettsvitenskap 124 (1), 15-55, 2011
112011
Rettsfilosofi: en innføring
M Kinander
Fagbokforl., 2005
102005
Trenger man egentlig ‘reelle hensyn’?
M Kinander
Lov og rett 41 (4), 224-241, 2002
82002
Explaining the Rise of Accountability Functions of Costa Rica’s Constitutional Court
S Gloppen, BM Wilson, R Gargarella, E Skaar, M Kinander, S Gloppen, ...
Courts and Power in Latin America and Africa, 63-82, 2010
72010
Makt og rett: Om Makt-og Demokratiutredningens konklusjoner om rettsliggjøring av politikken og demokratiets forvitring
M Kinander
Universitetsforlaget, 2005
72005
Response to the Study on Directors’ Duties and Sustainable Corporate Governance by Nordic Company Law Scholars
PK Andersen, AF Bergdorsson, T Bråthen, SF Hansen, JL Hansen, ...
Nordic & European Company Law Working Paper, 16, 2020
52020
The view from within: an analysis and critique of legal realism and descriptive jurisprudence
M Kinander
Fakbokforlaget, 2004
52004
Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter
M Kinander
Tidsskrift for rettsvitenskap 116 (5), 673-685, 2003
52003
Ten years after: the Spector presumption in MAD, MAR and MAD II
M Kinander
Capital Markets Law Journal 14 (3), 364-380, 2019
42019
Conflicts of interest in finance: Does regulating them reduce moral judgment, and is disclosure harmful?
M Kinander
Journal of Financial Regulation and Compliance, 2018
42018
Accountability functions of courts: A framework for inquiry
S Gloppen, BM Wilson, R Gargarella, E Skaar, M Kinander, S Gloppen, ...
Courts and power in Latin America and Africa, 11-34, 2010
42010
The Norwegian Model for Access to the European Financial Markets: The Principles and Practicalities of the EEA States’ Solution to the Passporting Issue in Light of Brexit
M Kinander
European Company and Financial Law Review 15 (2), 236-269, 2018
32018
Conflicts of Interest in Finance and Auditing: Can They Be Successfully Regulated, and Does Disclosure Minimize Them?
M Kinander
Available at SSRN 2809181, 2016
32016
Comparing Courts: The Accountability Function of the Constitutional Courts of Poland and Hungary
M Kinander
Review of Central and East European Law 39 (2), 145-190, 2014
22014
Menneskerettigheter og Grunnloven–Om Menneskerettighetsutvalgets forslag om inkorporering av internasjonale menneskerettigheter i Grunnloven
M Kinander
Jussens Venner 48 (1-2), 116-139, 2013
22013
The Accountability Functions of Latin American Courts
S Gloppen, BM Wilson, R Gargarella, E Skaar, M Kinander, S Gloppen, ...
Courts and Power in Latin America and Africa, 35-61, 2010
22010
Introduction: Power and Accountability in Latin America and Africa
S Gloppen, BM Wilson, R Gargarella, E Skaar, M Kinander, S Gloppen, ...
Courts and Power in Latin America and Africa, 1-9, 2010
22010
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20