Følg
Anders Sanne
Anders Sanne
Associate Professor
Verifisert e-postadresse på ntnu.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Teknologi og programmering for alle-En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen-august 2016
A Sanne, O Berge, B Bungum, EC Jørgensen, A Kluge, TE Kristensen, ...
Utdanningsdirektoratet, 2016
182016
Formula editors and handwriting in mathematical e-learning
M Misfeldt, A Sanne
Virtual Learning Environments: Concepts, Methodologies, Tools and …, 2012
102012
Matematikk i norsk skole anno 2014. Faggjennomgang av matematikkfagene–Rapport fra ekstern arbeidsgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet
IC Borge, A Sanne, GA Nortvedt, JA Meistad, K Skrindo, K Ranestad, ...
Oslo. Hentet fra http://www. udir. no/tall-ogforskning/finn-forskning …, 2014
92014
Flexibility and cooperation: Virtual learning environments in online undergraduate mathematics
M Misfeldt, A Sanne
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for …, 2007
62007
Teknologi og programmering for alle
A Sanne, O Berge, B Bungum, EC Jørgensen, A Kluge, TE Kristensen, ...
En faggjennomgang med forslag til endringer i grunnopplæringen. Oslo 19, 2016
52016
First International GeoGebra Conference 2009
I Chrysanthou, J Hohenwarter, M Hohenwarter, F Hreinsdóttir, Y Kreis, ...
Hagenberg, 2010
32010
Skriving i matematikfaget
Ø Gjøvik, A Sanne
Tangenten, 4 (9), 34-39, 2009
32009
Conditions for the Active Involvement of Teachers in a Design-Based Research Project
B Bungum, A Sanne
Stockholm University Press, 2021
12021
Elevgenererte eksempler
A Amdal, A Bjørnestad, A Sanne
Tangenten 22 (4), 2011
12011
Tyrannen–et eventyr
AK Amdal, A Sanne, J Våge
Caspar Forlag, 2021
2021
Programming and mathematics in lower secondary school
A Sanne, PG Østerlie
Edited by: Hans-Georg Weigand, Alison Clark-Wilson, Ana Donevska, 323, 2018
2018
Mathematical writing with GeoGebra
M Misfeldt, A Sanne
2011
Digital tools and mathematics education
A Amdal, A Sanne
Nordic Research in Mathematics Education, 289-289, 2009
2009
Mathematical e–content: expressing, manipulating and retrieving mathematics online
A Amdal, O Bringslid, O Caprotti, Z Lavicza, M Misfeldt, A Sanne, ...
Nordic Research in Mathematics Education, 269-272, 2009
2009
Book of abstracts: 4th European Workshop on Mathematical & Scientific e-Contents
M Misfeldt, A Amdal, O Bringslid, O Caprotti, Z Lavicza, A Sanne, ...
Programme for Teacher Education, NTNU, 2008
2008
1 Om DELTA
A Sanne
2006
Videreutvikling av nasjonale IKT-baserte etter-og videreutdanningstilbud i matematikk
O Nygaard, B Alseth, F Rønning, A Sanne, H Johnsbråten
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for …, 2006
2006
WORKING GROUP 9 Tools and technology in mathematical didactics
C Kynigos, C Bardini, B Barzel, M Maschietto, T Assude, I Biza, ...
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–18