Følg
Melih Turgut
Melih Turgut
Associate Professor in Mathematics Education
Verifisert e-postadresse på ntnu.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Smarandache curves in Minkowski space-time
M Turgut, S Yilmaz
Infinite Study, 2008
1982008
A new version of Bishop frame and an application to spherical images
S Yılmaz, M Turgut
Journal of Mathematical Analysis and Applications 371 (2), 764-776, 2010
1932010
İlköğretim II. kademede öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin incelenmesi
M Turgut
Yayımlanmamış yüksek lisans, 2007
138*2007
Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
K YENİLMEZ, M TURĞUT, MZ BALBAĞ
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19 (2), 91-107, 2017
992017
Relationships among Preservice Primary Mathematics Teachers' Gender, Academic Success and Spatial Ability
M Turgut, S Yılmaz
International Journal of Instruction 5 (2), 5-20, 2012
902012
Position vector of a time-like slant helix in Minkowski 3-space
AT Ali, M Turgut
Journal of Mathematical Analysis and Applications 365 (2), 559-569, 2010
812010
İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının eğitsel Internet kullanımına yönelik öz yeterlik inançları
K Yenilmez, M Turgut, P Anapa, M Ersoy
Proceedings Book, 463-468, 2011
65*2011
Development of the spatial ability self-report scale (SASRS): reliability and validity studies
M Turgut
Quality & Quantity 49 (5), 1997-2014, 2015
632015
Teknoloji destekli lineer cebir öğretiminin ilköğretim matematik öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerine etkisi
M Turgut
Unpublished doctoral dissertation), Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim …, 2010
632010
On the differential geometry of the curves in Minkowski space-time II
S Yılmaz, E Ozyilmaz, M Turgut
Int. J. Comput. Math. Sci 3 (2), 53-55, 2009
58*2009
Some Characterizations of Slant Helices in the Euclidean Space E^ n
A Ali, M Turgut
arXiv preprint arXiv:0904.1187, 2009
492009
Academic self – efficacy beliefs of undergraduate mathematics education students
M Turgut
Acta Didactica Napocensia 6 (1), 33-40, 2013
442013
Matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeyleri
K Yenilmez, M Turğut
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 253-258, 2012
432012
New spherical indicatrices and their characterizations
S Yılmaz, E Özyılmaz, M Turgut
An. St. Univ. Ovidius Constanta 18 (2), 337-354, 2010
432010
On the differential geometry of the curves in Minkowski space-time I
S Yilmaz, M Turgut
Int. J. Contemp. Math. Sciences 3 (27), 1343-1349, 2008
432008
Matematik öğretmeni adaylarının uzamsal görselleştirme becerileri
M Turgut, K Yenilmez
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 1 (2), 243-252, 2012
412012
On the Frenet frame and a characterization of space-like involute-evolute curve couple in Minkowski space-time
M Turgut, S Yilmaz
Int. Math. Forum 3 (16), 793-801, 2008
412008
Spatial Ability of a Mathematics Teacher: The Case of Oya
B Cantürk-Günhan, M Turgut, S Yılmaz
IBSU Scientific Journal 3 (1), 151-158, 2009
392009
k-type partially null and pseudo null slant helices in Minkowski 4-space
AT Ali, R López, M Turgut
Mathematical Communications 17 (1), 93-103, 2012
382012
OKUL DENEYİMİ UYGULAMA SÜRECİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
M TURGUT, S YILMAZ, AR FİRUZAN
362008
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20