Rolf Lussi
Rolf Lussi
Verifisert e-postadresse på zhaw.ch
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Automatic contrast enhancement using reversible data hiding
S Kim, R Lussi, X Qu, HJ Kim
2015 IEEE International Workshop on Information Forensics and Security (WIFS …, 2015
192015
Reversible data hiding with automatic brightness preserving contrast enhancement
S Kim, R Lussi, X Qu, F Huang, HJ Kim
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 29 (8), 2271-2284, 2018
132018
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–2