Følg
Kjetil Hatlebakk Hove
Kjetil Hatlebakk Hove
Verifisert e-postadresse på ffi.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Investment cost escalation–an overview of the literature and revised estimates
K Hove, T Lillekvelland
Defence and Peace Economics 27 (2), 208-230, 2016
342016
Country survey: military expenditure and defence policy in Norway 1970–2013
AU Johnson, K Hove, T Lillekvelland
Defence and peace economics 28 (6), 669-685, 2017
112017
Defence investment cost escalation–A refinement of concepts and revised estimates
K Hove, T Lillekvelland
FFI-rapport, 2014
112014
Forsvarets personellutgifter og personellsammensetning 1994–2012–en analyse av utviklingen gjennom en periode med omstilling
K Hove
FFI-rapport 2013 2228, 2013
92013
Skremmende tall: Realismen i det russiske våpenprogrammet GPV-2020
U Hakvåg, K Hove, C Sendstad
FFI-rapport, 2012
82012
Cost disease in defense and public administration: Baumol and politics
LE Borge, KH Hove, T Lillekvelland, P Tovmo
Public Choice 175 (1-2), 1-18, 2018
72018
Pensjonskostnader i forsvarssektoren
K Hove, E Åmot, B Eggereide
FFI-rapport 15, 01785, 2015
7*2015
Heimevernet mot 2030: Framtidig rolle og oppgaver
K Hove, E Berg-Knutsen, PK Dahl, N Rones
52019
On growing operating costs in the Armed Forces
KH Hove, T Lillekvelland
Defence and Peace Economics 30 (4), 438-453, 2019
52019
Særalderspensjon i et nytt pensjonssystem
K Hove, E Åmot
Praktisk økonomi & finans 32 (02), 186-199, 2016
42016
16 The Norwegian defence industry
KH Hove, JO Pedersen
The Economics of the Global Defence Industry, 2019
22019
On growing operating costs in the Armed Forces-a refinement of concepts and estimates of growth in real output unit costs (GROUC) in the Norwegian Armed Forces
K Hove, T Lillekvelland
22017
Kostnadsvekst i forsvarssektoren-en grunnleggende innføring
K Hove, T Lillekvelland
22017
An application of a combined framework to set the future direction of the Norwegian Home Guard
KH Hove, E Berg-Knutsen, PK Dahl, N Rones
Defence Studies, 1-24, 2020
12020
Effektforbedring materiell: Definisjoner og innretning-Hva den nye avsetningen i forsvarsbudsjettet er ment å brukes til, og hvordan den kan innrettes i praksis
K Hove
12017
Kostnadsvekst i forsvarssektoren
K Hove, T Lillekvelland
En grunnleggende innføring, 2017
12017
Personellsatsar til bruk i langtidsplanlegginga i Forsvaret–metode for utrekning og satsar basert på rekneskapen frå 2011 til 2013
K Hove
12014
Pensjoner og pensjonsreform: implisitte skatter, incentiver og konsekvenser
K Hove, E Kjærnsrød
12010
Does the type of funding influence research results-and do researchers influence funders?
KH Hove
1*
Framtidas heimevern
E Berg-Knutsen, PK Dahl, M Endregard, S Gulichsen, KH Hove, ...
2021
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20