Følg
marianne steinmo
marianne steinmo
Ph.D Nord University
Verifisert e-postadresse på nord.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
How firms collaborate with public research organizations: The evolution of proximity dimensions in successful innovation projects
M Steinmo, E Rasmussen
Journal of Business Research 69 (3), 1250-1259, 2016
1532016
The interplay of cognitive and relational social capital dimensions in university-industry collaboration: Overcoming the experience barrier
M Steinmo, E Rasmussen
Research Policy 47 (10), 1964-1974, 2018
1112018
Collaboration for innovation: A case study on how social capital mitigates collaborative challenges in university–industry research alliances
M Steinmo
Industry and innovation 22 (7), 597-624, 2015
642015
The role of proximity dimensions and mutual commitment in shaping the performance of university-industry research centres
T Lauvås, M Steinmo
Innovation 23 (2), 182-208, 2021
242021
The role of proximity dimensions in the development of innovations in coopetition: a longitudinal case study
S Jakobsen, M Steinmo
International Journal of Technology Management 71 (1-2), 100-122, 2016
232016
Collaborative dynamics in environmental R&D alliances
S Jakobsen, TA Lauvås, M Steinmo
Journal of cleaner production 212, 950-959, 2019
172019
How to green an Industry through Coopetition: The role of Proximity in an R&D Alliance in creating Environmental Innovations
M Steinmo, S Jakobsen
35th DRUID Celebration Conference, 17-19, 2013
72013
The development of effective new venture teams in venture creation programmes
IM Steira, M Steinmo
International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2021
32021
Research Handbook of Innovation for a Circular Economy
S Jakobsen, T Lauvås, F Quatraro, E Rasmussen, M Steinmo
Edward Elgar Publishing, 2021
22021
How firms use coordination activities in university–industry collaboration: adjusting to or steering a research center?
I Isaeva, M Steinmo, E Rasmussen
The Journal of Technology Transfer, 1-35, 2021
22021
Hvordan blir brukerstyrte innovasjonsprosjekter vellykket?
TH Clausen, E Rasmussen, M Steinmo, S Jakobsen
På sporet av sammenhengen mellom forskning og bedriftsøkonomisk lønnsomhet, 2011
22011
Mo Industripark-et industrielt økosystem?
S Jakobsen, MT Steinmo
Høgskolen i Bodø, 2010
22010
Innovasjon i krisetider
R Sørheim, T Aadland, GA Alsos, A Aspelund, TH Clausen, AE Eide, ...
12021
How Social Capital Mitigate Collaboration Challenges in University-Industry Research Alliances: A Longitudinal Case Study
M Steinmo
the Proceedings of the 2014 DRUID Society Conference, 1-22, 2014
12014
The role of proximity dimensions in university-industry collaboration: a review and research agenda
M Steinmo, T Lauvås
Handbook of Proximity Relations, 2022
2022
How R&D subsidies alter firm activities and behaviour
M Steinmo, T Lauvås, E Rasmussen
Innovation, 1-26, 2022
2022
Salmon farming firms moving towards resource circularity: a typology of resource loop innovations
K Wigger, T Lauvås, S Jakobsen, M Steinmo
Research Handbook of Innovation for a Circular Economy, 210-220, 2021
2021
Drivers and barriers for industrial symbiosis: the case of Mo Industrial Park
S Jakobsen, M Steinmo
Research Handbook of Innovation for a Circular Economy, 144-158, 2021
2021
Introduction to the Research Handbook of Innovation for a Circular Economy
S Jakobsen, T Lauvås, F Quatraro, E Rasmussen, M Steinmo
Research Handbook of Innovation for a Circular Economy, 2021
2021
Integrating multiple goals in university-industry collaborations
I Isaeva, TA Lauvås, MT Steinmo, E Rasmussen
Academy of Management Proceedings 2021 (1), 14793, 2021
2021
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20