Frode Longva
Frode Longva
Cicero Center for International Climate Research
Verified email at cicero.oslo.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Increased coordination in public transport—which mechanisms are available?
CH Sørensen, F Longva
Transport Policy 18 (1), 117-125, 2011
572011
Norwegian experiences with tendered buss services
JT Bekken, F Longva, N Fearnley, O Osland
EUT Edizioni Università di Trieste, 2006
422006
Impact of regulation on the performances of long-distance transport services: a comparison of the different approaches in Sweden and Norway
G Alexandersson, S Hultén, N Fearnley, F Longva
Research in Transportation Economics 29 (1), 212-218, 2010
362010
Bedriften som lærested. En gjennomgang av etter-og videreutdanning i norske bedrifter
KA Larsen, F Longva, A Pape, AN Reichborn
Fafo-rapport, 1997
301997
Norwegian labour market institutions and regulations
JE Dølvik, M Bråten, F Longva, AH Steen
Making solidarity work, 51-110, 1997
241997
Impact of taxi market regulation
JT Bekken, F Longva
TOI Report, 2003
232003
Regulating the regulator: The impact of professional procuring bodies on local public transport policy and its effectiveness
F Longva, O Osland
Research in Transportation Economics 29 (1), 118-123, 2010
212010
Sikkerhetskultur i transport
T Bjørnskau, F Longva
TØI rapport 1012, 2009, 2009
212009
Contracting accountability in network governance structures
G Grossi, I Steccolini, L Hansson, F Longva
Qualitative Research in Accounting & Management, 2014
202014
Kjøps-og kontraktsformer i lokal rutebiltransport
JT Bekken, F Longva, N Fearnley, E Frøysadal, O Osland
TØI-rapport 819, 2006, 2006
162006
Målrettet bruk av konkurranseutsetting av persontransporttjenester innen lokal kollektivtransport, jernbane og luftfart.: Synteserapport
F Longva, O Ossland, JI Lian, C Hedegaard Sørensen, D van der Velde
Transportøkonomisk institutt, 2005
162005
Anbud på norsk
F Longva, O Osland
Tidsskrift for samfunnsforskning 51 (03), 387-415, 2010
152010
" Anbud på norsk": konkurranseutsetting og fristilling ved offentlig kjøp av persontransporttjenester: effekter for tilbud, kostnader og arbeidstakere
F Longva, O Osland
Transportøkonomisk institutt, 2008
152008
“Organizing Trust”. On the Institutional Underpinning and Erosion of Trust in Different Organizational Forms in Public Transport
F Longva, O Osland
Competition and Ownership in Land Passenger Transport. 9th International …, 2007
122007
Omreguleringer i drosjemarkedet: hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?
F Longva, O Osland, MD Leiren
Transportøkonomisk institutt, 2010
112010
Midlertidig ansettelse–karrierestige eller jobbfelle?
F Longva
Søkelys på arbeidsmarkedet 2, 221-232, 2002
112002
Transportløsninger for eldre i distriktene
R Hjorthol, F Longva, K Skollerud, L Vågane
TØI-rapport 1043, 2009, 2009
102009
Norway: Private Sector Services–A Challenge to Centralised Co-ordination
F Longva
At your service, 417-462, 2001
102001
Innovations for sustainable public transport: Experiences and challenges in the Scandinavian countries
R Hrelja, L Hansson, T Richardson, T Svensson, E Lissandrello, P Næss, ...
Statens väg-och transportforskningsinstitut, 2013
92013
Nye avtaleformer for kjøp av kollektivtransport i Telemark
JT Bekken, F Longva, B Norheim
TØI-rapport 676, 2003, 2003
92003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20