Følg
Askill Harkjerr Halse
Askill Harkjerr Halse
Chief research economist, Institute of Transport Economics (TØI), Oslo
Verifisert e-postadresse på toi.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Local favoritism in at-large proportional representation systems
JH Fiva, AH Halse
Journal of Public Economics 143, 15-26, 2016
1222016
Local government dataset
JH Fiva, A Halse, GJ Natvik
Dataset available from esop. uio. no, 2012
722012
Who goes electric? The anatomy of electric car ownership in Norway
E Fevang, E Figenbaum, L Fridstrøm, AH Halse, KE Hauge, BG Johansen, ...
Transportation Research Part D: Transport and Environment 92, 102727, 2021
602021
Verdsetting av framføringstid og pålitelighet i godstransport
AH Halse, H Samstad, M Killi, S Flügel, F Ramjerdi
Oslo: Transportøkonomisk institutt (TØI rapport 1083/2010), 2010
49*2010
Verdsetting av reisetid og tidsavhengige faktorer. Dokumentasjonsrapport til Verdsettingsstudien 2018-2019
S Flügel, AH Halse, N Hulleberg, GN Jordbakke, K Veisten, HB Sundfør, ...
Institute of Transport Economics, 2020
35*2020
Is forest landscape restoration socially desirable? A discrete choice experiment applied to the Scandinavian transboundary Fulufjället National Park Area
S Valasiuk, M Czajkowski, M Giergiczny, T Żylicz, K Veisten, I Landa Mata, ...
Restoration Ecology 26 (2), 370-380, 2018
342018
Den norske verdsettingsstudien
H Samstad, F Ramjerdi, K Veisten, S Navrud, K Magnussen, S Flügel, ...
Sammendragsrapport. TØI rapport 1053, 2010, 2010
302010
Local representation and voter mobilization in closed-list proportional representation systems
JH Fiva, AH Halse, DM Smith
Available at SSRN 3447662, 2020
27*2020
Analyzing the deeper motivations for nature-based tourism facility demand: a hybrid choice model of preferences for a reindeer visitor center
K Lindberg, K Veisten, AH Halse
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 19 (2), 157-174, 2019
222019
More for everyone: The effect of local interests on spending on infrastructure
AH Halse
European Journal of Political Economy 43, 41-56, 2016
222016
Verdsetting av tid og pålitelighet for godstransport på jernbane
AH Halse, M Killi
Transportøkonomisk institutt, 2012
19*2012
The impact of electric vehicle density on local grid costs: Empirical evidence from Norway
PB Wangsness, AH Halse
The Energy Journal 42 (5), 2021
17*2021
Methodological challenges in modelling the choice of mode for a new travel alternative using binary stated choice data–The case of high speed rail in Norway
S Flügel, AH Halse, J de Dios Ortúzar, LI Rizzi
Transportation Research Part A: Policy and Practice 78, 438-451, 2015
172015
Hvem velger elbil? Kjennetegn ved norske elbileiere 2011-2017
E Fevang, E Figenbaum, L Fridstrøm, AH Halse, KE Hauge, BG Johansen, ...
TØI report, 1780
16*1780
Express coaches: An up-hill battle after liberalization?
J Aarhaug, E Farstad, N Fearnley, AH Halse
Research in Transportation Economics 72, 82-91, 2018
142018
Bedrifters verdsetting av raskere og mer pålitelig transport. Den norske verdsettingsstudien for godstransport 2018
AH Halse, C Mjøsund, M Killi, S Flügel, GN Jordbakke, IB Hovi, G de Jong
TØI-rapport 1680, 2019, 2019
12*2019
Punktlighet i jernbanen-hvert sekund teller
N Olsson, AH Halse, PM Hegglund, M Killi, AD Landmark, AR Seim, ...
SINTEF akademisk forlag, 2015
122015
Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort tilpasset
V Østli, AH Halse, M Killi
TØI-rapport, 2015
112015
Norsk vegplanlegging: Hvilke hensyn styrer anbefalingene
A Strand, S Olsen, MD Leiren, AH Halse
Concept rapport, 2015
102015
Den norske verdsettingsstudien. Korte og lange reiser (tilleggsstudie) – Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort
AH Halse, S Flügel, M Killi
TØI-rapport 1053H/2010, 2010
10*2010
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20