Παρακολούθηση
Costas Boletsis
Costas Boletsis
Research scientist @ SINTEF
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sintef.no - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tourists responses to mobile augmented reality travel guides: The role of emotions on adoption behavior
P Kourouthanassis, C Boletsis, C Bardaki, D Chasanidou
Pervasive and Mobile Computing, 2014
3532014
The new era of virtual reality locomotion: A systematic literature review of techniques and a proposed typology
C Boletsis
Multimodal Technologies and Interaction 1 (4), 24, 2017
3412017
VR locomotion in the new era of virtual reality: an empirical comparison of prevalent techniques
C Boletsis, JE Cedergren
Advances in Human-Computer Interaction 2019, 2019
1952019
Dementia games: A literature review of dementia-related serious games
S McCallum, C Boletsis
Serious Games Development and Applications: 4th International Conference …, 2013
1882013
Demystifying the design of mobile augmented reality applications
PE Kourouthanassis, C Boletsis, G Lekakos
Multimedia Tools and Applications 74 (3), 1045-1066, 2013
1802013
The table mystery: An augmented reality collaborative game for chemistry education
C Boletsis, S McCallum
Serious Games Development and Applications: 4th International Conference …, 2013
852013
The use of smartwatches for health monitoring in home-based dementia care
C Boletsis, S McCallum, BF Landmark
Human Aspects of IT for the Aged Population. Design for Everyday Life: First …, 2015
802015
Augmented Reality Cubes for Cognitive Gaming: Preliminary Usability and Game Experience Testing
C Boletsis, S McCallum
International Journal of Serious Games 3 (1), 3-18, 2016
662016
A taxonomy of serious games for dementia
S McCallum, C Boletsis
Games for Health: Proceedings of the 3rd european conference on gaming and …, 2013
572013
Smartkuber: A Serious Game for Cognitive Health Screening of Elderly Players
C Boletsis, S McCallum
Games for health journal 5 (4), 241-251, 2016
552016
Smart tourism in cities: Exploring urban destinations with audio augmented reality
C Boletsis, D Chasanidou
Proceedings of the 11th PErvasive Technologies Related to Assistive …, 2018
492018
Text input in virtual reality: A preliminary evaluation of the drum-like vr keyboard
C Boletsis, S Kongsvik
Technologies 7 (2), 31, 2019
432019
Controller-based text-input techniques for virtual reality: An empirical comparison
C Boletsis, S Kongsvik
IJVR, 2019
432019
The New Era of Virtual Reality Locomotion: A Systematic Literature Review of Techniques and a Proposed Typology. Multimodal Technologies and Interaction 1, 4 (2017)
C Boletsis
322017
Augmented reality cube game for cognitive training: an interaction study
C Boletsis, S Mccallum
pHealth 2014, 81-87, 2014
322014
Cybersecurity for SMEs: introducing the human element into socio-technical cybersecurity risk assessment
C Boletsis, R Halvorsrud, JB Pickering, S Phillips, M Surridge
292021
A typology of virtual reality locomotion techniques
C Boletsis, D Chasanidou
Multimodal Technologies and Interaction 6 (9), 72, 2022
252022
Augmented Reality & Gesture-based Architecture in Games for the Elderly.
S McCallum, C Boletsis
Studies in health technology and informatics 189, 139-144, 2013
252013
Connecting the Player to the Doctor: Utilising Serious Games for Cognitive Training and Screening
C Boletsis, S McCallum
DAIMI PB 597, 5-8, 2015
212015
HCI Research in Virtual Reality: A Discussion of Problem-solving
C Boletsis, JE Cedergren, S Kongsvik
International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction, IHCI …, 2017
202017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20