Følg
Ole Jacob Madsen
Ole Jacob Madsen
Department of Psychology, University of Oslo, Norway
Verifisert e-postadresse på psykologi.uio.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Social norms as solutions
K Nyborg, JM Anderies, A Dannenberg, T Lindahl, C Schill, M Schlüter, ...
Science 354 (6308), 42-43, 2016
5392016
Co-benefits of addressing climate change can motivate action around the world
PG Bain, TL Milfont, Y Kashima, M Bilewicz, G Doron, RB Garðarsdóttir, ...
Nature climate change 6 (2), 154-157, 2016
3492016
Den terapeutiske kultur
OJ Madsen
Universitetsforlaget, 2010
1732010
The therapeutic turn: How psychology altered Western culture
OJ Madsen
Routledge, 2014
1532014
Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss?
OJ Madsen
1242018
On the relation between social dominance orientation and environmentalism: A 25-nation study
TL Milfont, PG Bain, Y Kashima, V Corral-Verdugo, C Pasquali, ...
Social Psychological and Personality Science 9 (7), 802-814, 2018
932018
Livsmestring på timeplanen: Rett medisin for elevene?
OJ Madsen
Spartacus forlag, 2020
882020
Optimizing the self: Social representations of self-help
OJ Madsen
Routledge, 2015
642015
"Det er innover vi må gå": en kulturpsykologisk studie av selvhjelp
OJ Madsen
Universitetsforlaget, 2014
632014
Me at my best: Therapeutic ideals in Norwegian women's magazines
OJ Madsen, B Ytre-Arne
Communication, Culture & Critique 5 (1), 20-37, 2012
382012
Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten: Fra sosialt arbeid til "arbeid med deg selv"?
R Kroken, OJ Madsen
Gyldendal Akademisk, 2016
292016
The disappearance of psychologisation
OJ Madsen, S Brinkmann
Annual Review of Critical Psychology 8, 179-199, 2011
282011
The psychologization of society: on the unfolding of the therapeutic in Norway
OJ Madsen
Routledge, 2018
262018
Whistleblowing and neoliberalism: Political resistance in late capitalist economy
B Bjørkelo, OJ Madsen
Psychology & Society 5 (2), 28-40, 2013
262013
Therapeutic culture
OJ Madsen
The Routledge International Handbook of Global Therapeutic Cultures, 2020
192020
"Barnets beste" i mekling ved samlivsbrudd
P Kjøs, OJ Madsen, OA Tjersland
Tidsskrift for Norsk Psykologforening 52 (7), 570-579, 2015
192015
«Man blir så redd for å gå glipp av seg selv» - En tematisk analyse av depresjon hos unge voksne
LJ Skagestad, OJ Madsen
Tidsskrift for Norsk Psykologforening 52 (9), 750-761, 2015
19*2015
Psykologi, samfunn og etikk
OJ Madsen
Tidsskrift for Norsk psykologforening 46 (2), 2009
182009
Depression: Diagnosis and suffering as process
A Petersen, OJ Madsen
Nordic Psychology 69 (1), 19-32, 2017
172017
The liturgical reform of the Sunday high mass: The last attempt of Christ? The therapeutic and Christian cultures revised
OJ Madsen
Studia Theologica-Nordic Journal of Theology 66 (2), 166-189, 2012
172012
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20