Følg
Fredrik Mørk Røkenes
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Prepared to teach ESL with ICT? A study of digital competence in Norwegian teacher education
FM Røkenes, RJ Krumsvik
Computers & Education 97, 1-20, 2016
1972016
Development of Student Teachers’ Digital Competence in Teacher Education - A Literature Review
FM Røkenes, RJ Krumsvik
Nordic Journal of Digital Literacy 9 (4), 250-280, 2014
1932014
Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program
FM Røkenes
NTNU, 2016
232016
Teachers’ professional development in formal online communities: A scoping review
KB Dille, FM Røkenes
Teaching and Teacher Education 105, 103431, 2021
222021
Digital storytelling in teacher education: A meaningful way of integrating ICT in ESL teaching
FM Røkenes
Acta Didactica Norge 10 (2), 311-328, 2016
212016
Litteraturreview i phdavhandlingen [Literature review in the PhD thesis]
RJ Krumsvik, FM Røkenes
En doktorgradsutdanning i endring: Et fokus på den artikkelbaserte ph. d …, 2016
112016
Learning Analytics i skole og høyere utdanning
RJ Krumsvik, F Røkenes, RJ Krumsvik
Digital læring i skole og lærerutdanning, 274-319, 2016
82016
Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course: Using Flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a …
RJ Krumsvik, LØ Jones, K Leer-Salvesen, KL Høydal, FM Røkenes
Uniped 42 (2), 194-214, 2019
72019
English didactics in Norway-30 years of doctoral research
UE Rindal, LM Brevik, AM Simensen, AS Skulstad, IPF Drew, T Burner, ...
Universitetsforlaget, 2019
72019
Flipped classroom in teacher education: A scoping review
H Han, FM Røkenes
Frontiers in Education 5, 601593, 2020
62020
Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study.
RJ Krumsvik, LØ Jones, OJ Eikeland, FM Røkenes, KL Høydal, ...
Media Meets Diversity@ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen …, 2020
52020
Hvordan finne kunnskapsfronten? Litteraturreview i masteroppgaven i grunnskolelærerutdanningen
RJ Krumsvik, FM Røkenes
Kvalitativ metode i lærarutdanninga, 2019
32019
PhD revisited: Preparing future teachers to teach with ICT
FM Røkenes
English Didactics in Norway, 162-182, 2019
32019
Migration narratives in educational digital storytelling: which stories can be told?
SHB Svendsen, K Ask, K Øygardslia, CE Skotnes, P Ringrose, G Grut, ...
Learning, media and technology 47 (2), 201-215, 2022
22022
Theoretical considerations of digital competence and digital inequality in upper secondary school
RJ Krumsvik, FM Røkenes, LØ Jones, OJ Eikeland, KL Høydal, ...
Media Meets Diversity@ School. Wie kann Lernen und Lehren in der digitalen …, 2020
22020
Intrinsically Motivating Instruction—Thomas Malone
B Svendsen, T Burner, FM Røkenes
Science Education in Theory and Practice, 45-53, 2020
22020
Experiences of WNGER II Ph. D. Fellows During the COVID-19 Pandemic–A Case Study
RJ Krumsvik, ØO Skaar, FM Røkenes, SH Solstad, KL Høydal
Frontiers in Education, 278, 2022
12022
Profesjonsfaglig digital kompetanse i skole og lærerutdanning
MA Letnes, FM Røkenes, RJ Krumsvik
Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø, 2019
12019
Extended editorial
AT Arstorp, FM Røkenes
Nordic Journal of Digital Literacy, 4-15, 2022
2022
Teacher Educators’ Professional Digital Competence in Primary and Lower Secondary School Teacher Education
FM Røkenes, R Grüters, C Skaalvik, TG Lie, O Østerlie, A Järnerot, ...
Nordic Journal of Digital Literacy, 46-60, 2022
2022
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20