Snorre Henriksen
Snorre Henriksen
Seniorrådgiver ved Artsdatabanken
Verifisert e-postadresse på artsdatabanken.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Norsk rødliste for arter 2010
JA Kålås, Å Viken, S Henriksen, S og Skjelseth
Artsdatabanken, Norge, 2010
4372010
Miljøforhold og påvirkninger for rødlistearter
JA Kålås, S Henriksen, S Skjelseth, Å Viken
Artsdatabanken, Trondheim, 2010
430*2010
Norsk rødliste for arter 2015
S Henriksen, O Hilmo
Artsdatabanken, Norge, 2015
3612015
Norsk rødliste for naturtyper 2011
A Lindgaard, S Henriksen
Artsdatabanken, Trondheim 20, 2011
2152011
The 2010 Norwegian red list for species
JA Kålås, Å Viken, S Henriksen, S Skjelseth
Norwegian Biodiversity Information Centre, Norway, 2010
1742010
Functional response in habitat selection and the tradeoffs between foraging niche components in a large herbivore
B Bremset Hansen, I Herfindal, R Aanes, BE Sæther, S Henriksen
Oikos 118 (6), 859-872, 2009
882009
Ungulate impact on vegetation in a two-level trophic system
BB Hansen, S Henriksen, R Aanes, BE Sæther
Polar Biology 30 (5), 549-558, 2007
762007
Winter habitat–space use in a large arctic herbivore facing contrasting forage abundance
BB Hansen, R Aanes, I Herfindal, BE Sæther, S Henriksen
Polar Biology 32 (7), 971-984, 2009
452009
The 2011 Norwegian Red List for ecosystems and habitat types
A Lindgaard, S Henriksen
Norwegian Biodiversity Information Centre, Trondheim, 2011
442011
The 2015 Norwegian red list for species
S Henriksen, O Hilmo, J Kålås
Norwegian Biodiversity Information Centre, Norway, 2015
252015
Norwegian Red List of Species 2015–methods and results
S Henriksen, O Hilmo
Norwegian Biodiversity Information Centre, Norway, 2015
212015
red. 2011
A Lindgaard, S Henriksen
Norsk rødliste for naturtyper, 2011
172011
Does availability of resources influence grazing strategies in female Svalbard reindeer?
S Henriksen, R Aanes, BE Sæther, TH Ringsby, J Tufto
Rangifer 23 (1), 25-37, 2003
132003
Norsk rødliste for naturtyper
A Lindegaard, S Henriksen
Artsdatabanken. Trondheim, 2011
92011
Norsk rødliste for arter 2015 (the 2015 norwegian red list for species)
S Henriksen, O Hilmo
Trondheim: Norwegian biodiversity information centre, 2015
82015
Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken, Norge
S Henriksen, O Hilmo
Norwegian with English summary, 2015
82015
Mange pollinerende insekter på Rødlista
S Henriksen, O Hilmo
Norsk rødliste for arter, 2015
82015
red. 2011. Norsk rødliste for naturtyper 2011
A Lindgaard, S Henriksen
Artsdatabanken, Trondheim, 0
8
Alien plants, animals, fungi and algae in Norway: an inventory of neobiota
H Sandvik, D Dolmen, R Elven, T Falkenhaug, E Forsgren, H Hansen, ...
Biological Invasions 21 (10), 2997-3012, 2019
72019
Skjelseth, S. r.(2010)
JA Kålås, Å Viken, S Henriksen
Norsk rødliste for arter, 2010
72010
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20