Follow
Berit Skorstad
Berit Skorstad
Nord university
Verified email at nord.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Etikk: Til refleksjon og handling i sosialt arbeid
SB Eide, B Skorstad
Gyldendal akademisk, 2013
782013
The will to drill. Revisiting Arctic communities
B Dale, I Bay-Larsen, B Skorstad
The will to drill-mining in Arctic communites, 213-228, 2018
352018
Etikk: utfordring til ettertanke i sosialt arbeid
SB Eide, B Skorstad
Gyldendal akademisk, 2005
242005
Governing complexity. Theories, perspectives and methodology for the study of sustainable development and mining in the arctic
B Skorstad, B Dale, I Bay-Larsen
The will to drill-mining in Arctic communites, 13-32, 2018
142018
Etikk i sosialt arbeid: mellom samfunnsplikt og personlig ansvar
K Fjørtoft, B Skorstad
Ad Notam Gyldendal, 1998
141998
Mining and Arctic communities
I Bay-Larsen, B Skorstad, B Dale
The Will to Drill-Mining in Arctic Communites, 1-11, 2018
72018
Edel vilje, eller rene handlinger? En miljøinstitusjon blir til
berit Skorstad, I Bjrøgvik
Vårt lille land - Små samfunn, store utfordringer, 184-213, 2018
62018
Miljøomsyn i kvardagslivet
B Skorstad
Sosiologi i dag 38 (4), 2008
52008
Den første olje, en intervjuundersøkelse i Lofoten om holdninger til oljeutvinning
HT Sandersen, B Brastad, B Skorstad
Holdninger til oljeutvinning i Lofoten-fase 1, 2002
52002
Legitimizing business?: environmental awareness in the norwegian mining industry
S Goes, B Skorstad
The Will to Drill-Mining in Arctic Communites, 61-80, 2018
42018
Profesjonsetikk
B Skorstad
I: Eide, SB og Skorstad, B.(2010): Etikk–til refleksjon og handling i …, 2010
42010
Etikk på kollisjonskurs–når forvaltningsetikk og forskningsetikk møtes
JB Otterlei, B Skorstad
Tapir Akademisk Forlag, 2013
32013
Miljø, kunnskap og moral: tre casestudiar av miljøomsyn
B Skorstad
Universitetet i Tromsø, 2005
32005
Holdninger til olje-og gassutvinning utenfor Lofoten
B Brastad, HT Sandersen, B Skorstad, LM Årseth
En studie blant befolkningen i Lofoten og Sandnessjøen. Rapport …, 2004
22004
Sacrifice Zones: A Conceptual Framework for Arctic Justice Studies?
B Skorstad
Arctic Justice, 96-108, 2023
12023
Four statements and a storyline–discourses in urban green transformation
B Skorstad, T Mohus
European Journal of Cultural and Political Sociology 9 (3), 326-348, 2022
12022
7. Tillit og bærekraft i velferdsstaten–en fortelling om Norge
M Rahman, B Skorstad
Vårt lille Land-Små samfunn, store utfordringer, 2018
12018
Å tenke det; ønske det; ville det; men gjøre det!: en sosiologisk analyse av forholdet mellom miljøvern og privatbilisme
B Skorstad
Universitetet i Nordland, 2011
12011
Responsible Governing of Coastal Common Resources in the North
A Sandberg, B Skorstad, BK Sagdahl
VIII biannual conference of the International Association for the Study of …, 2000
12000
Bærekraftig mineralutvinning i Nord-Norge: Visjon eller virkelighet?
S Goes, berit Skorstad
Vårt lille land - små samfunn, store utfordringer, 137-157, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20