Følg
Marte Strøm
Marte Strøm
Institute for Social Research
Verifisert e-postadresse på samfunnsforskning.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Children and careers: How family size affects parents’ labor market outcomes in the long run
S Cools, S Markussen, M Strøm
Demography 54 (5), 1773-1793, 2017
1152017
Parenthood wage penalties in a double income society
S Cools, M Strøm
Review of Economics of the Household 14, 391-416, 2016
572016
Does education affect immigration attitudes? Evidence from an education reform
H Finseraas, ØS Skorge, M Strøm
Electoral Studies 55, 131-135, 2018
412018
Peer gender and educational choices
P Schøne, K Simson, M Strøm
Empirical Economics 59 (4), 1763-1797, 2020
30*2020
Children and labor market outcomes: separating the effects of the first three children
S Markussen, M Strøm
Journal of Population Economics 35 (1), 135-167, 2022
24*2022
Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet
M Strøm, K von Simson, KM Østbakken
202018
Better late than never? How late completion affects the early careers of dropouts
K Albæk, R Asplund, E Barth, L Lindahl, M Strøm, P Vanhala
IZA Discussion Paper, 2019
142019
How husbands and wives vote
M Strøm
Electoral Studies 35, 215-229, 2014
142014
Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018: Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater
M Strøm, K von Simson
Rapport–Institutt for samfunnsforskning, 2020
122020
International labor market competition and wives’ labor supply responses
P Schøne, M Strøm
Labour Economics 70, 101983, 2021
82021
Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning
H Dale-Olsen, M Strøm, KM Østbakken, E Barth
Rapport–Institutt for samfunnsforskning, 2018
82018
Ønsker om barn–en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk
S Cools, M Strøm
Rapport–Institutt for samfunnsforskning, 2020
62020
Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere
K Albæk, R Asplund, E Barth, L Lindahl, M Strøm, P Vanhala
Søkelys på arbeidslivet 37 (1-2), 124-141, 2020
52020
Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?
S Cools, M Strøm
Rapport–Institutt for samfunnsforskning, 2018
52018
Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?
S Cools, P Schøne, M Strøm
Søkelys på arbeidslivet 34 (4), 273-289, 2017
52017
Double income households. 4 essays on children, votes and parents’ labor supply
M Strøm
52012
Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy
H Finseraas, M Strøm
European Journal of Political Research 61 (2), 524-543, 2022
32022
Innleie og forutsigbarhet for arbeid: En evaluering av endringene i arbeidsmiljøloven 2019
M Strøm, M Wentzel
Institutt for samfunnsforskning, 2022
22022
Utsetting og atypisk arbeid i foretak: Sammenheng med lønnsomhet, lønn og direkte ansettelser i perioden 2005–2019
T Flaarønning, MF Hoen, M Strøm
Rapport–Institutt for samfunnsforskning, 2021
22021
Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?
S Cools, S Markussen, M Strøm
Søkelys på arbeidslivet 32 (4), 325-343, 2015
22015
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20