Kim Tallaksen Halvorsen
Kim Tallaksen Halvorsen
Verifisert e-postadresse på imr.no - Startside
TittelSitert avÅr
Male-biased sexual size dimorphism in the nest building corkwing wrasse (Symphodus melops): implications for a size regulated fishery
KT Halvorsen, TK Sørdalen, C Durif, H Knutsen, EM Olsen, AB Skiftesvik, ...
ICES Journal of Marine Science 73 (10), 2586-2594, 2016
202016
Impact of harvesting cleaner fish for salmonid aquaculture assessed from replicated coastal marine protected areas
KT Halvorsen, T Larsen, TK Sørdalen, LA Vøllestad, H Knutsen, EM Olsen
Marine Biology Research, 2017
132017
Cleaner fish escape salmon farms and hybridize with local wrasse populations
E Faust, KT Halvorsen, P Andersen, H Knutsen, C André
Royal Society open science 5 (3), 171752, 2018
102018
Sex-and size-selective harvesting of corkwing wrasse (Symphodus melops)—a cleaner fish used in salmonid aquaculture
KT Halvorsen, TK Sørdalen, LA Vøllestad, AB Skiftesvik, SH Espeland, ...
ICES Journal of Marine Science 74 (3), 660-669, 2017
102017
Harvesting changes mating behaviour in European lobster
TK Sørdalen, KT Halvorsen, HB Harrison, CD Ellis, LA Vøllestad, ...
Evolutionary applications 11 (6), 963-977, 2018
72018
Mitochondrial DNA differentiation between the antitropical blue whiting species Micromesistius poutassou and Micromesistius australis
KAT Halvorsen, E Árnason, PJ Smith, J Mork
Journal of fish biology 81 (1), 253-269, 2012
52012
Program rensefisk: Adferd og artssamspill i laksemerder
AB Skiftesvik, RM Bjelland, C Durif, L Moltumyr, RB Hjellum, ...
Rapport fra havforskningen, 2018
42018
Selective harvesting and life history variability of corkwing and goldsinny wrasse in Norway: Implications for management and conservation
KAT Halvorsen
University of Oslo, 2017
22017
Program rensefisk: Kunstig lys og rensefisk-Sluttrapport FHF prosjekt 901146
AB Skiftesvik, RM Bjelland, C Durif, KAT Halvorsen, S Shema, DM Fields, ...
Rapport fra havforskningen, 2017
12017
Seleksjon i leppefiskredskap
T Jørgensen, R Bjelland, K Halvorsen, C Durif, S Shema, AB Skiftesvik
Havforskningsinstituttet, 2017
12017
Time since divergence between the blue whiting sister species Micromesistius poutassou and M. australis
KAT Halvorsen
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for naturvitenskap …, 2010
12010
Kunnskapsinnhenting Leppefisk–biologi og fiskeri 2013-2018: Rapport til Fiskeridirektoratet for 2018 sesongen
AB Skiftesvik, KAT Halvorsen, T Larsen
Rapport fra havforskningen, 2019
2019
Aktiv forvaltning av marine ressurser-Frøya og Hitra-Arbeidsrapport 2017-2018
AR Kleiven, SH Espeland, J Albretsen, KAT Halvorsen, G Søvik, ...
Rapport fra havforskningen, 2019
2019
Potential for managing life history diversity in a commercially exploited intermediate predator, the goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris)
EM Olsen, KT Halvorsen, T Larsen, A Kuparinen
ICES Journal of Marine Science 76 (2), 410-417, 2018
2018
Seleksjon i leppefiskredskap-FHF-prosjekt 901253, sluttrapport
T Jørgensen, RM Bjelland, KAT Halvorsen, C Durif, S Shema, T Larsen, ...
Rapport fra havforskningen, 2017
2017
Forsøksfiske for selektiv fangst av berggylt
KT Halvorsen, R Bjelland, T Jørgensen, AB Skiftesvik
Havforskningsinstituttet, 2017
2017
rensefisk
AB Skiftesvik, R Bjelland, C Durif, K Halvorsen, D Fields, E Loew
Sex biased fishing mortality and movement patterns of the dimorphic corkwing wrasse (Symphodus melops)
KA Halvorsen, TK Sordalen, SH Espeland
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–18