Følg
Margareth Sandvik
Margareth Sandvik
Professor i norsk ved OsloMet
Verifisert e-postadresse på oslomet.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Exploring iPads in practitioners’ repertoires for language learning and literacy practices in kindergarten
M Sandvik, O Smørdal, S Østerud
Nordic journal of digital literacy 7 (3), 204-221, 2012
1762012
Analyzing medical dialogues: strength and weakness of Roter’s interaction analysis system (RIAS)
M Sandvik, H Eide, M Lind, PK Graugaard, J Torper, A Finset
Patient education and counseling 46 (4), 235-241, 2002
1202002
Tekst og kontekst: en innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk
W Vagle
Landslaget for norskundervisning, 1993
1171993
Tilnærminger til tekst: modeller for språklig tekstanalyse
J Svennevig
LNU, 1995
851995
Barn, spr? k og kultur: spr? kutvikling fram til sju? rsalderen
M Sandvik
Cappelen Akademisk Forlag, 2007
822007
Språkmappen: språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
M Sandvik, M Spurkland
Studentlitteratur, 2011
712011
Tekst og kontekst
W Vagle, M Sandvik, J Svennevig
Oslo: Cappelen forlag, 1993
701993
Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014
M Sandvik, NG Garmann, E Tkachenko
Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershus, 2014
562014
Lær meg norsk før skolestart!: Språkstimulering og kartlegging i den flerkulturelle barnehagen
M Sandvik, M Spurkland
Cappelen, 2009
562009
Tilnærminger til tekst
J Svennevig, M Sandvik, W Vagle
Modeller for språklig tekstanalyse, 1995
341995
We represent a potential, not a problem
A Fogt, M Sandvik
Nordicom Review 29 (1), 111-131, 2008
302008
Kritisk tenkning i klasserommet
K Jegstad, E Jøsok, E Ryen, M Sandvik
Hentet fra https://www. utdanningsnytt. no/fagartikkel-fagfornyelse …, 2019
152019
Digitale læringsressurser–nye tekster, arbeidsmåter og muligheter. I: Østerud, S.(red.): Enter
M Sandvik
Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk, 2009
142009
Reconstructing interactive argumentative discourse
M Sandvik
Argumentation 11 (4), 419-434, 1997
121997
Valgkamp på TV: Står nøytralitetsidealet for fall
M Sandvik
Rhetorica Scandinavica, 29 30, 15-36, 2004
112004
Kritisk tenkning i klasserommet
E Ryen, E Jøsok, KM Jegstad, M Sandvik
Bedre skole 31, 2019
102019
eLogg-et læringsmiljø for sammensatte tekster
S Østerud, T Schwebs, LM Nielsen, M Sandvik
Digital kompetanse, 2006
102006
Samhandling med, foran og via skjermen
L Alant, B Engan, H Otnes, M Sandvik, T Schwebs
Smaskoleeleven pa vei mot digital kompetanse. Oslo: Forsknings-og …, 2003
102003
Argumentation in broadcast election campaign discourse
M Sandvik
The Pragmatics of Political Discourse: Explorations across cultures 228, 69, 2013
92013
’Argumentasjonsanalyse’
M Sandvik
Jan Svennevig, Margareth Sandvik & Wenche Vagle: Tilnærminger til tekst …, 1995
81995
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20