Margareth Sandvik
Margareth Sandvik
Professor i norsk ved OsloMet
Verifisert e-postadresse på oslomet.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Exploring iPads in practitioners’ repertoires for language learning and literacy practices in kindergarten
M Sandvik, O Smørdal, S Østerud
Nordic Journal of Digital Literacy 7 (03), 204-221, 2012
1472012
Analyzing medical dialogues: strength and weakness of Roter’s interaction analysis system (RIAS)
M Sandvik, H Eide, M Lind, PK Graugaard, J Torper, A Finset
Patient education and counseling 46 (4), 235-241, 2002
1122002
Tekst og kontekst: en innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk
W Vagle
Landslaget for norskundervisning, 1993
1061993
Barn, spr? k og kultur: spr? kutvikling fram til sju? rsalderen
M Sandvik
Cappelen Akademisk Forlag, 2007
772007
Tilnærminger til tekst: modeller for språklig tekstanalyse
J Svennevig
LNU, 1995
761995
Språkmappen: språkstimulera och dokumentera i den flerspråkiga förskolan
M Sandvik, M Spurkland
Studentlitteratur, 2015
612015
Lær meg norsk før skolestart!: Språkstimulering og kartlegging i den flerkulturelle barnehagen
M Sandvik, M Spurkland
Cappelen, 2009
522009
Tekst og kontekst
W Vagle, M Sandvik, J Svennevig
En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk, 1993
511993
Synteserapport om skandinavisk forskning på barns språk og språkmiljø i barnehagen i tidsrommet 2006–2014
M Sandvik, NG Garmann, E Tkachenko
Hentet fra http://www. udir. no/Upload/Forskning/2014/Synteserapport% 20om …, 2014
482014
" We Represent a Potential, not a Problem": Young People's Media Use in Diaspora.
A Fogt, M Sandvik
Nordicom Review 29 (1), 2008
292008
Tilnærminger til tekst
J Svennevig, M Sandvik, W Vagle
Modeller for språklig tekstanalyse, 1995
241995
" Jag har hittat mig själv och barnen": barnträdgårdslärares professionella självutveckling genom ett pedagogisk-psykologiskt interventionsprogram
M Sandvik
Åbo Akademis förlag-Åbo Akademi University Press, 2009
152009
Digitale læringsressurser–nye tekster, arbeidsmåter og muligheter. I: Østerud, S.(red.): Enter
M Sandvik
Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk, 2009
132009
Jag har hittat mig själv och barnen
M Sandvik
Barnträdgårdslärares professionella självutveckling genom ett pedagogisk …, 2009
122009
Reconstructing interactive argumentative discourse
M Sandvik
Argumentation 11 (4), 419-434, 1997
121997
Kritisk tenkning i klasserommet
K Jegstad, E Jøsok, E Ryen, M Sandvik
Hentet fra https://www. utdanningsnytt. no/fagartikkel-fagfornyelse …, 2019
102019
Samhandling med, foran og via skjermen. Småskoleeleven på vei mot digital kompetanse
L Alant, B Engan, H Otnes, M Sandvik, T Schwebs
Oslo: Forsknings-og Kompetansenettverk for IT i utdanning: i samarb. med Unipub, 2003
102003
Valgkamp på TV: Står nøytralitetsidealet for fall
M Sandvik
Rhetorica Scandinavica, 29 30, 15-36, 2004
92004
Argumentation in broadcast election campaign discourse
M Sandvik
The Pragmatics of Political Discourse: Explorations across cultures 228, 69, 2013
82013
eLogg-et læringsmiljø for sammensatte tekster
S Østerud, T Schwebs, LM Nielsen, M Sandvik
Digital kompetanse, 2006
82006
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20