Pål Fossland Moa
Pål Fossland Moa
Ukjent tilknytning
Verifisert e-postadresse på nord.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Survival rates and causes of mortality in Eurasian lynx (Lynx lynx) in multi-use landscapes
H Andrén, JDC Linnell, O Liberg, R Andersen, A Danell, J Karlsson, ...
Biological conservation 131 (1), 23-32, 2006
2162006
Home range size and choice of management strategy for lynx in Scandinavia
JDC Linnell, R Andersen, TOR Kvam, H Andren, O Liberg, J Odden, ...
Environmental management 27 (6), 869-879, 2001
1772001
Lynx depredation on domestic sheep in Norway
J Odden, JDC Linnell, PF Moa, I Herfindal, T Kvam, R Andersen
The Journal of wildlife management, 98-105, 2002
1152002
Distance rules for minimum counts of Eurasian lynx Lynx lynx family groups under different ecological conditions
JDC Linnell, J Odden, R Andersen, H Brøseth, H Andrén, O Liberg, ...
Wildlife Biology 13 (4), 447-455, 2007
742007
Does recreational hunting of lynx reduce depredation losses of domestic sheep?
I Herfindal, JDC Linnell, PF Moa, J Odden, LB Austmo, R Andersen
The Journal of Wildlife Management 69 (3), 1034-1042, 2005
712005
Does the spatiotemporal distribution of livestock influence forage patch selection in Eurasian lynx Lynx lynx?
PF Moa, I Herfindal, JDC Linnell, K Overskaug, T Kvam, R Andersen
Wildlife Biology 12 (1), 63-70, 2006
402006
Declining reproductive output in capercaillie and black grouse–16 countries and 80 years
T Jahren, T Storaas, T Willebrand, PF Moa, BR Hagen
Animal Biology 66 (3-4), 363-400, 2016
252016
Possible effects of the capture event on subsequent space use of Eurasian lynx
P Moa, A Negård, K Overskaug, T Kvam
Wildlife Society Bulletin, 86-90, 2001
202001
Scavenging on a pulsed resource: quality matters for corvids but density for mammals
G Gomo, J Mattisson, BR Hagen, PF Moa, T Willebrand
BMC ecology 17 (1), 1-9, 2017
152017
Landscape characteristics explain large-scale variation in demographic traits in forest grouse
US Lande, I Herfindal, T Willebrand, PF Moa, T Storaas
Landscape ecology 29 (1), 127-139, 2014
122014
Quantifying risk of overharvest when implementation is uncertain
LF Eriksen, PF Moa, EB Nilsen
Journal of applied ecology 55 (2), 482-493, 2018
112018
Årsrapport for rypetaksering 2005
H Solvang, HC Pedersen, T Storaas, PF Moa, H Breie
112008
Harvest regulations and implementation uncertainty in small game harvest management
PF Moa, LF Eriksen, EB Nilsen
Frontiers in Ecology and Evolution 5, 118, 2017
52017
Survival and migration of rock ptarmigan in central Scandinavia
EB Nilsen, PF Moa, H Brøseth, HC Pedersen, BR Hagen
Frontiers in Ecology and Evolution 8, 34, 2020
32020
Migration patterns of Upland Sandpipers in the western hemisphere
JM Hill, BK Sandercock, RB Renfrew
Frontiers in Ecology and Evolution 7, 426, 2019
32019
Driftsplan småvilt for Åfjord fjellstyre
LF Eriksen, PF Moa, BR Hagen
32014
Undersøkelse blant jaktrettighetshavere i Rypeforvaltningsprosjektet 2006-2011: datagrunnlag og noen sentrale funn
O Andersen, BP Kaltenborn, HC Pedersen, T Storaas, H Solvang, PF Moa, ...
NINA rapport, 2010
32010
Tap av sau i et bynært område-Vestmarka ved Oslo, 2002 og 2003
T Kvam, EM Rosvold, KM Rosendal, K Brøndbo, A Aune, SM Rosendal, ...
HiNT Utredning 55, 1-59, 2004
32004
Arealbruk hos gaupe i forhold til habitattilbud, med spesielt henblikk på sau og tamrein på beite
PF Moa, A Negård, T Kvam
FAUNA-OSLO- 51, 24-42, 1998
31998
Fjellrypeprosjektet i Lierne. Årsrapport 2015
EB Nilsen, HC Pedersen, H Brøseth, O Kleven, PF Moa, BR Hagen
22015
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20