Follow
Dominik Antonowicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Uniwersytet przyszłości: wyzwania i modele polityki
D Antonowicz
Instytut Spraw Publicznych, 2005
942005
The changing paths in academic careers in European universities: Minor steps and major milestones
M Kwiek, D Antonowicz
Academic work and careers in Europe: Trends, challenges, perspectives, 41-68, 2015
872015
Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian
A Dominik
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015
852015
Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją. Polskie szkolnictwo wyższe w dobie przemian
D Antonowicz
Wydawnictwo UMK, 2015
85*2015
Demograficzne tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku
D Antonowicz, B Gorlewski
Sokratesa, Warszawa, 2011
85*2011
Kibice jako wspólnota niewidzialnej religii
D Antonowicz, Ł Wrzesiński
Studia Socjologiczne, 115-149, 2009
782009
Uniwersytet przyszłości
D Antonowicz
Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 2005
682005
Czech and Polish higher education-from bureaucracy to market competition
N Simonová, D Antonowicz
Sociologickę časopis/Czech Sociological Review, 517-536, 2006
622006
Academic work, working conditions and job satisfaction
M Kwiek, D Antonowicz
The work situation of the academic profession in Europe: Findings of a …, 2013
602013
Projekt założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
M Kwiek, D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 2016
582016
Opening the gates or coping with the flow? Governing access to higher education in Northern and Central Europe
R Pinheiro, D Antonowicz
Higher Education 70 (3), 299-313, 2015
562015
Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowychz obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013–z myślą o parametryzacji 2017
D Antonowicz, JM Brzeziński
Nauka, 2013
542013
Ostatni bastion antykonsumeryzmu? Kibice industrialni w dobie komercjalizacji sportu.„
D Antonowicz, R Kossakowski, T Szlendak
Studia Socjologiczne 202, 113-139, 2011
54*2011
External Influences and Local Responses. Changes in Polish Higher Education 1990-2005
D Antonowicz
National Higher Education Reforms in a European Context, 87-111, 2012
492012
The government response to the private sector expansion in Poland
D Antonowicz, M Kwiek, DF Westerheijden
Policy analysis of structural reforms in higher education, 119-138, 2017
442017
Aborygeni i konsumenci. O kibicowskiej wspólnocie, komercjalizacji futbolu i stadionowym apartheidzie
D Antonowicz, T Szlendak, R Kossakowski
IFiS PAN, 2015
372015
Reformować? Nie reformować? Szerszy kontekst zmian w szkolnictwie wyższym
D Antonowicz, J Brdulak, M Hulicka, T Jędrzejewski, R Kowalski, ...
362016
The roads of ‘excellence’in Central and Eastern Europe
D Antonowicz, J Kohoutek, R Pinheiro, M Hladchenko
European Educational Research Journal 16 (5), 547-567, 2017
352017
In the eye of the beholder? Conceptualizing academic attraction in the global higher education market
L Cremonini, D Antonowicz
European Education 41 (2), 52-74, 2009
342009
Polish ultras in the post-socialist transformation
R Kossakowski, T Szlendak, D Antonowicz
Sport in Society 21 (6), 854-869, 2018
332018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20