Sigve Høgheim
Sigve Høgheim
Western Norway University of Applied Sciences
Verifisert e-postadresse på hvl.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Supporting interest of middle school students in mathematics through context personalization and example choice
S Høgheim, R Reber
Contemporary Educational Psychology 42, 17-25, 2015
562015
Eliciting mathematics interest: New directions for context personalization and example choice
S Høgheim, R Reber
The Journal of Experimental Education 85 (4), 597-613, 2017
112017
Interesting, but less interested: Gender differences and similarities in mathematics interest
S Høgheim, R Reber
Scandinavian Journal of Educational Research 63 (2), 285-299, 2019
42019
Making math interesting. An experimental study of interventions to encourage interest in mathematics
S Høgheim
The University of Bergen, 2017
2017
Skolelederes hverdag: Relasjonen mellom arbeidsdelegering, utbrenthet og jobbtrivsel
S Høgheim
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for …, 2011
2011
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–5