Ratib Lekhal
Ratib Lekhal
Associate Professor, University of Oslo, Faculty of Educational Sciences, Department of Education
Verified email at iped.uio.no
Title
Cited by
Cited by
Year
Little evidence that time in child care causes externalizing problems during early childhood in Norway
HD Zachrisson, E Dearing, R Lekhal, CO Toppelberg
Child development 84 (4), 1152-1170, 2013
1042013
Co‐occurring development of early childhood communication and motor skills: results from a population‐based longitudinal study
MV Wang, R Lekhal, LE Aarø, S Schjølberg
Child: care, health and development 40 (1), 77-84, 2014
952014
Psychology of child well-being
A Holte, M Barry, M Bekkhus, G Trommsdorff
522014
Livsmestring og psykisk helse
MB Drugli
Cappelen Damm Akademisk, 2018
462018
Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study
R Lekhal, HD Zachrisson, MV Wang, S Schjølberg, T von Soest
Early Child Development and Care 181 (8), 1007-1019, 2011
442011
The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study
MV Wang, R Lekhal, LE Aaro, A Holte, S Schjolberg
BMC Psychology 2 (1), 1-10, 2014
382014
Forsinket språkutvikling. En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen
S Schjølberg, R Lekhal, MV Wang, IM Zambrana, KS Mathiesen, ...
342008
Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study
R Lekhal
International Journal of Behavioral Development 36 (3), 197-204, 2012
272012
Practitioner involvement and support in children’s learning during free play in two Norwegian kindergartens
L Karlsen, R Lekhal
Journal of Early Childhood Research 17 (3), 233-246, 2019
212019
Hold ut og hold kursen–resultater fra kartleggingsundersøkelse i Kristiansand kommune 2015
T Nordahl, AK Sunnevåg, L Qvortrup, LS Hansen, O Hansen, R Lekhal, ...
FULM, 2016
20*2016
Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år
M Engvik, L Evensen, K Gustavson, F Jin, R Johansen, R Lekhal, ...
Resultater fra Den norske mor og barn-undersøkelsen. Oslo: Folkehelseinstituttet, 2014
202014
Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet. Beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene
R Lekhal, M Vartun, K Gustavson, SS Helland, MV Wang, S Schjølber
Oslo: Folkehelseinsituttet, 2013
132013
Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner–forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold.
AM Aasen, R Lekhal, MB Drugli, T Nordahl
Dafolo forlag, 2015
112015
Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen
R Lekhal, HD Zachrisson, E Solheim, T Moser, MB Drugli
Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016
92016
Norway's high-quality center care reduces late talking in high-and low-risk groups
R Lekhal, T von Soest, MV Wang, VG Aukrust, S Schjølberg
Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 33 (7), 562-569, 2012
92012
Barnehage og psykisk helse hos sped-og småbarn
HD Zachrisson, R Lekhal, S Schjølberg
Norsk håndbok i sped-og småbarns psykiske helse, 770-788, 2010
92010
Hva gjør barnehagene med barna
HD Zachrisson, R Lekhal, A Mykletun
Tidsskrift for Norsk psykologforening 48 (6), 578-581, 2011
82011
Den norske mor og barnundersøkelsen
R Lekhal, M Vartun, K Gustavson, SS Helland, MV Wang, S Schjolberg
Variasjon i barnehagekvalitet. Rapport fra Folkehelseinstituttet, 2013
72013
Elever med vedtak om spesialundervisning. Hva vet vi, hvordan har de det, og trives de på skolen? I P. Haug (Red.)
R Lekhal
Spesialundervisning: innhald og funksjon, 368-385, 2017
62017
Leder: Temanummer om synlig læring
O Hansen, R Lekhal, T Nordahl, A Norlund, B Persson, L Qvortrup
Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis, 4-8, 2015
62015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20