Irena Elżbieta Kotowska
Irena Elżbieta Kotowska
Instytut Statystyki i Demografii
Verifisert e-postadresse på sgh.waw.pl
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków
J Czapinski
Contemporary economics 5 (3), 1, 2011
922*2011
Diagnoza społeczna 2009
J Czapiński, T Panek
Warunki i jakość życia Polaków 2, 2009
4202009
Poland: Fertility decline as a response to profound societal and labour market changes?
I Kotowska, J Jóźwiak, A Matysiak, A Baranowska
Demographic research 19, 795-854, 2008
2222008
Social diagnosis 2011: objective and subjective quality of life in Poland-full report
J Czapinski, T Panek
Contemporary Economics 5 (3), 2011
1032011
Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego
IE Kotowska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 1999
961999
The new roles of men and women and implications for families and societies
LS Oláh, IE Kotowska, R Richter
A Demographic perspective on gender, family and health in Europe, 41-64, 2018
922018
The role of fixed-term contracts at labour market entry in Poland: stepping stones, screening devices, traps or search subsidies?
A Baranowska, M Gebel, IE Kotowska
Work, employment and Society 25 (4), 777-793, 2011
722011
Second European quality of life survey: Family life and work
IE Kotowska, A Matysiak, M Styrc
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2010
702010
Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania
IE Kotowska
Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, 11-33, 1999
691999
Fertility and family policies in Central and Eastern Europe after 1990
T Frejka, S Gietel-Basten, L Abolina, L Abuladze, S Aksyonova, AĎ Akrap, ...
Comparative Population Studies, 2016
682016
Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990
IE Kotowska
Studia Demograficzne 4 (134), 3-36, 1998
661998
Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce: w świetle badań empirycznych
I Kotowska, U Sztanderska, I Wóycicka
Wydawn. Nauk. Scholar, 2007
652007
Social diagnosis 2011
J Czapiński, T Panek
Poles’ life conditions and quality. Report. Warszawa: Rada Monitoringu …, 2011
63*2011
Sprawowanie opieki oraz inne uwarunkowania podnoszenia aktywności zawodowej osób w starszym wieku produkcyjnym. Raport z badań
IE Kotowska, I Wóycicka
Raport z badań, 2008
602008
The gender dimensions of social security reform in Poland
B Balcerzak-Paradowska, A Chłoń-Domińczak, IE Kotowska, ...
na, 2003
592003
Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywnoĹ› ci zawodowej kobiet w Polsce
I Kotowska
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2009
492009
People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study Vol. 1: Family Change
C Höhn, D Avramov, IE Kotowska
Springer Science & Business Media, 2008
47*2008
Zmiany modelu rodziny: Polska-kraje europejskie
IE Kotowska
Polityka społeczna, 2-8, 2002
472002
Nowa demografia Europy a rodzina
I Kotowska, J Jóźwiak
Collegium of Economic Analysis Annals, 9-33, 2012
462012
Zmiany demograficzne a zmiany na rynku pracy w Polsce (Population changes and labour market developments in Poland)
IE Kotowska, U Sztanderska
Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w świetle badań …, 2007
46*2007
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20