Følg
Trond Bjørnenak
Trond Bjørnenak
Professor of Accounting, Norwegian School of Economics
Verifisert e-postadresse på nhh.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Diffusion and accounting: the case of ABC in Norway
T Bjørnenak
Management accounting research 8 (1), 3-17, 1997
8391997
Bundling and diffusion of management accounting innovations—the case of the balanced scorecard in Sweden
C Ax, T Bjørnenak
Management accounting research 16 (1), 1-20, 2005
5132005
Unbundling management accounting innovations
T Bjøornenak, O Olson
Management Accounting Research 10 (4), 325-338, 1999
2271999
The development of activity-based costing journal literature, 1987-2000
T Bjørnenak, F Mitchell
European Accounting Review 11 (3), 481-508, 2002
1712002
The rise of the balanced scorecard! Relevance regained?
H Nørreklit, L Nørreklit, F Mitchell, T Bjørnenak
Journal of Accounting & Organizational Change, 2012
1512012
Management accounting innovations: origins and diffusion
C Ax, T Bjørnenak
Issues in management accounting 3, 358-376, 2007
1152007
Understanding cost differences in the public sector—a cost drivers approach
T Bjørnenak
Management accounting research 11 (2), 193-211, 2000
962000
Økonomistyringens tapte relevans, del 1 og 2 eller fra ABC til Beyond Budgeting på 20 år
T Bjørnenak
Fagbokforlaget, 2010
722010
Strategisk økonomistyring–en oversikt
T Bjørnenak
Magma 6 (2), 21-28, 2003
622003
Conventional wisdom and costing practices
T Bjørnenak
Management Accounting Research 8 (4), 367-382, 1997
561997
Dynamiske styringssystemer-hva er det?
T Bjørnenak, K Kaarbøe
Fagbokforlaget, 2011
452011
A study of the development of the Activity-Based Costing journal Literature 1987–1998
T Bjornenak, F Mitchell
University of Pittsburgh Working Paper, 1999
381999
Styringssystemer og lønnsomhet: en studie av norske sparebanker
T Bjørnenak
Fagbokforlaget, 2013
372013
Strategiske lønnsomhetsanalyser
T Bjørnenak
fagbokforlaget, 2019
302019
The bundling and diffusion of management accounting innovations–the case of the balanced scorecard in Scandinavia
C Ax, T Bjornenak
23rd Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), Munich …, 2000
292000
Aktivitetsbasert kalkulasjon: teknikk, retorikk, innovasjon og diffusjon
T Bjørnenak
Fagbokforlaget, 1994
241994
Budsjettering
J Bergstrand, T Bjørnenak, K Boye
Cappelen akademisk forl., 1999
181999
Kalkyler for økonomisk styring
T Bjørnenak
Praktisk økonomi og ledelse 2, 35-45, 1996
171996
ABC–hva er D? Grunnleggende prinsipper i aktivitetsbasert kalkulasjon
T Bjørnenak
ABC–what is D, 1993
171993
Aktivitetsbasert kalkulasjon for regulerte tjenester: Erfaringer, prinsipielle retningslinjer og mulig anvendelse for nettvirksomhet i kraftsektoren
M Bjørndal, T Bjørnenak, T Johnsen
SNF, 2003
122003
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20