Følg
Sigmund Grønmo
Sigmund Grønmo
Verifisert e-postadresse på uib.no
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Samfunnsvitenskapelige metoder
S Grønmo
Fagbokforlaget, 2004
35532004
Metoder i samhällsvetenskap
S Grønmo
Liber, 2006
4192006
Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen
S Grønmo
Kvalitative metoder i samfunnsforskning 2, 73-108, 1996
3201996
Kvalitativ metode
S Grønmo
Store norske leksikon, 2020
1342020
Factors moderating advertising effectiveness as reflected in 333 tested advertisements.
K Groenhaug, O Kvitastein, S Grønmo
Journal of Advertising Research, 1991
841991
Forholdet mellom kvalitative og kvantitative metoder i samfunnsforskningen
S Grønmo
Kvalitative metoder i samfunnsforskning, 94-122, 1982
791982
The time dimension of shopping behavior: Some empirical findings
J Arndt, S Gronmo
ACR North American Advances, 1977
741977
Concepts of time: Some implications for consumer research
S Gronmo
ACR North American Advances, 1989
501989
Sosiale nettverk og økonomisk makt: overlappende styremedlemskap mellom norske bedrifter 1970-2000
S Grønmo, T Løyning
Fagbokforl., 2003
412003
’Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen’, i Holter, H. og Kalleberg, R.(red.) Kvalitative metoder i samfunnsforskning (s. 73–108)
S Grønmo
Oslo: Universitetsforlaget, 1996
411996
Consumer power: enabling and limiting factors
S Grønmo, F Ölander
Journal of Consumer Policy 14 (2), 141-169, 1991
371991
Samfunnsvitenskapelige metoder (2. utg., s. 462)
S Grønmo
Fagbokforlaget, 2016
342016
The use of time as an expression of life-style: A cross-national study
J Arndt, DK Hawes, S Grønmo
Institute for Policy Research, University of Wyoming, 1978
331978
Increasing equality in household work: patterns of time-use change in Norway
S Grønmo, S Lingsom
European Sociological Review 2 (3), 176-190, 1986
291986
Shopping time and leisure time: Some preliminary cross-cultural comparisons of time-budget expenditures
DK Hawes, S Gronmo, J Arndt
ACR North American Advances, 1978
271978
The strategic position of consumers in the information society
S Grønmo
Journal of Consumer Policy 10 (1), 43-67, 1987
201987
Kvalitative og kvantitative metoder: Begreper og distinksjoner
S Grønmo
Sosiologisk tidsskrift 20 (1), 85-91, 2012
122012
State support to small stores: A Nordic form of consumer policy
K Ekhaugen, S Gronmo, D Kirby
J. Consumer Pol'y 4, 195, 1980
111980
Social contact in Canada and Norway
AS Harvey, S Gronmo
Aas, D., Harvey, AS, Wnuk, 1986
101986
Time-diaries and trip-diaries: a comparison
S Grønmo, AS Harvey
10th World Congress of Sociology, Mexico City, 1982
71982
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20