Follow
Ragnhild Kvålshaugen
Ragnhild Kvålshaugen
Verified email at bi.no - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Choosing to learn and learning to choose: Strategies for client co-production and knowledge development
T Skjølsvik, BR Løwendahl, R Kvålshaugen, SM Fosstenløkken
California Management Review 49 (3), 110-128, 2007
1402007
Constraint-shattering practices and creative action in organizations
S Lombardo, R Kvålshaugen
Organization Studies 35 (4), 587-611, 2014
522014
Organisere og lede: Dilemmaer i praksis
R Kvålshaugen, G Wennes
Fagbokforl., 2012
372012
Knowing your boundaries: Integration opportunities in international professional service firms
KJ Breunig, R Kvålshaugen, KM Hydle
Journal of world business 49 (4), 502-511, 2014
322014
Inside the business schools: The content of European business education
RP Amdam, R Kvålshaugen, E Larsen
Copenhagen Business School Press, 2003
312003
Innovative capabilities in international professional service firms: enabling trade-offs between past, present, and future service provision
R Kvålshaugen, KM Hydle, PO Brehmer
Journal of Professions and Organization 2 (2), 148-167, 2015
262015
Transnational practices in communities of task and communities of learning
KM Hydle, R Kvålshaugen, KJ Breunig
Management Learning 45 (5), 609-629, 2014
252014
Autentisk ledelse–en effektiv lederstil
R Kvålshaugen
Magma 5, 2007, 2007
252007
Inside the Business School
RP Amdam, R Kvålshaugen, E Larsen
Liber, 2003
162003
The Antecedents of Management Competence: The Role of Educational Background and Type of Work Experience
R Kvålshaugen
112001
Understanding the governance of urban water services from an institutional logics perspective
M Franco-Torres, R Kvålshaugen, RM Ugarelli
Utilities Policy 68, 101159, 2021
102021
Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?
RP Amdam, R Kvålshaugen
Fagbokforlaget, 2010
102010
Strategisk kompetansesstyring i prosjektbaserte organisasjoner: Fra et forbrukerperspektiv til et produsentperspektiv
R Kvålshaugen, KJ Breunig
Praktisk økonomi & finans 25 (3), 73-81, 2009
92009
The power of content revisited
RP Amdam, R Kvalshaugen, E Larsen
92003
Stability and change in managerial elites: the institution of management education in Norway from 1936 to 2009
R Kvålshaugen, RP Amdam
Management & Organizational History 9 (3), 272-287, 2014
82014
Etablering og utvikling av lederkulturer: Norsk kenningisme
R Kvålshaugen, RP Amdam
Nordiske organisasjonsstudier 2 (1), 86-106, 2000
82000
Organisere og lede: Dilemmaer i praksis (2. utg.)
R Kvålshaugen, G Wennes, JG Nesse
Fagbokforlaget, 2019
72019
Towards a Taxonomy for Business Service Innovation–Literature Review
R Kvalshaugen, K Hydle, C Bloch
ServINNo project paper, 2008
72008
Ledelse som profesjon i Norge-Fagkompetanse versus ledelseskompetanse
RP Amdam, R Kvålshaugen
Døving, B. Elstad & A. Storvik (red), Profesjon og ledelse: Bergen …, 2016
62016
The content of management education in Europe
RP Amdam, E Larsen, R Kvålshaugen
CEMP report 12, 2000
62000
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20