Sveinung Arnesen
Sveinung Arnesen
NORCE - Norwegian Research Centre, University of Bergen
Verifisert e-postadresse på uib.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
The legitimacy of representation: How descriptive, formal, and responsiveness representation affect the acceptability of political decisions
S Arnesen, Y Peters
Comparative Political Studies 51 (7), 868-899, 2018
702018
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen
JE Klausen, S Arnesen, DA Christensen, B Folkestad, GS Hanssen, ...
Norsk institutt for by-og regionforskning, 2013
56*2013
Legitimacy from decision-making influence and outcome favourability: Results from general population survey experiments
S Arnesen
Political Studies 65 (1_suppl), 146-161, 2017
402017
Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011
DA Christensen, S Arnesen, G Ødegård, J Bergh
32*2013
Contextual data for the European Social Survey: An overview and assessment of extant resources
LT Rydland, S Arnesen, ÅG Østensen
Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste AS 124, 2008
31*2008
Conditional legitimacy: How turnout, majority size, and outcome affect perceptions of legitimacy in European Union membership referendums
S Arnesen, TS Broderstad, MP Johannesson, J Linde
European Union Politics 20 (2), 176-197, 2019
302019
Do citizens make inferences from political candidate characteristics when aiming for substantive representation?
S Arnesen, D Duell, MP Johannesson
Electoral Studies 57, 46-60, 2019
302019
Prediction markets vs polls–an examination of accuracy for the 2008 and 2012 elections
S Arnesen, O Bergfjord
The Journal of Prediction Markets 8 (3), 24-33, 2014
152014
Could information about herd immunity help us achieve herd immunity? Evidence from a population representative survey experiment
S Arnesen, K Bærøe, C Cappelen, B Carlsen
Scandinavian journal of public health 46 (8), 854-858, 2018
92018
Do polls influence opinions? Investigating poll feedback loops using the novel dynamic response feedback experimental procedure
S Arnesen, MP Johannesson, J Linde, S Dahlberg
Social Science Computer Review 36 (6), 735-743, 2018
92018
Forecasting Norwegian elections: Out of work and out of office
S Arnesen
International Journal of Forecasting 28 (4), 789-796, 2012
92012
How prediction markets help us understand events ‘impact on the vote in US Presidential Elections
S Arnesen
Leaping into the unknown: Comparing, testing, and applying methods of …, 2011
82011
Organisasjonsengasjement blant innvandrarar
I Eimhjellen, S Arnesen
Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2018
72018
Norwegian citizen panel wave 7
E Ivarsflaten, S Arnesen, B Folkestad, E Tvinnereim, M Johannesson, ...
Ideas2Evidence. Bergen, Norway: University of Bergen and UNI Research Rokkan …, 2016
72016
Frivillig deltakelse i Norden: Et komparativt perspektiv
S Arnesen, B Folkestad, S Gjerde
Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, 2013
72013
Information, motivation, prediction. An experiment with prediction markets during the 2009 Norwegian national election campaign
S Arnesen
Tidsskrift for Samfunnsforskning 52 (1), 99-121, 2011
7*2011
Norwegian Citizen Panel 2015, Study Documentation
E Ivarsflaten, M Andersson, S Arnesen, G Böhm, D Elgesem, OG Gåsdal, ...
Bergen: University of Bergen, 2015
62015
Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner" i Deltakelse i frivillige organisasjoner: forutsetninger og effekter Enjolras, Bernhard, Kari Steen-Johnsen …
S Arnesen, B Folkestad, DA Christensen
Oslo/Bergen: Senter for sivilsamfunn og frivillig sektor, 27-48, 2012
62012
Leaping into the unknown: Comparing, testing, and applying methods of predicting elections
S Arnesen
The University of Bergen, 2012
52012
Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment
DA Christensen, S Arnesen, T Midtbø
Tidsskrift for samfunnsforskning 60 (02), 123-139, 2019
42019
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20