Følg
Jan Erling Klausen
Jan Erling Klausen
Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
Verifisert e-postadresse på stv.uio.no - Startside
Tittel
Sitert av
Sitert av
År
Urban leadership and community involvement: Ingredients for good governance?
M Haus, J Erling Klausen
Urban Affairs Review 47 (2), 256-279, 2011
672011
Urban political decentralisation: six Scandinavian cities
H Bäck, G Gjelstrup, M Helgesen, F Johansson, JE Klausen
VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005
642005
Between the welfare state and local government autonomy
T Hansen, JE Klausen
Local Government Studies 28 (4), 47-66, 2002
602002
Legitimacy and community involvement in local governance
JE Klausen, D Sweeting
Urban Governance and Democracy, 224-243, 2004
522004
Understanding sustainability policy: Governance, knowledge and the search for integration
R Atkinson, JE Klausen
Journal of Environmental Policy & Planning 13 (3), 231-251, 2011
502011
Organizational learning and governance in adaptation in urban development
M Winsvold, KB Stokke, JE Klausen, IL Saglie
Adapting to climate change: Thresholds, values, governance, 476-90, 2009
492009
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen
JE Klausen, S Arnesen, DA Christensen, B Folkestad, GS Hanssen, ...
Norsk institutt for by-og regionforskning, 2013
462013
Stortinget som lokalpolitisk aktør
T Hansen, S Hovik, JE Klausen
Kommunenes sentralforbund, forskning, 2000
402000
Kommunal organisering 2016
L Monkerud, M Indset, S Stokstad, JE Klausen
Oslo: By-og regionforskningsinstituttet NIBR, 2016
362016
Regional foresight, modes of governance and democracy
GS Hanssen, T Johnstad, JE Klausen
European Planning Studies 17 (12), 1733-1750, 2009
362009
What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet Western European Experiences, 2004–13
J Askim, JE Klausen, SI Vabo, K Bjurstrøm
Local Public Sector Reforms in Times of Crisis, 59-79, 2016
312016
Miljøpolitikk. Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen
JE Klausen, H Rommetvedt
Oslo: Tano-Aschehoug, 1996
311996
Territorial upscaling of local governments: a variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries
J Askim, JE Klausen, SI Vabo, K Bjurstrøm
Local Government Studies 43 (4), 555-576, 2017
282017
Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap
HM Bjørnsen, JE Klausen, M Winsvold
Oslo: Norsk institutt for by-og regionforskning, 2015
272015
Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Hva er kommunenes rolle
S Lid, M Winsvold, S Søholt, SJ Hansen, G Heierstad, JE Klausen
Rapport 2016 12, 978-82, 2016
262016
Kommunereform i perspektiv
JE Klausen, J Askim, SI Vabo
Fagbokforl., 2016
262016
Globalisering, regionalisering og distriktspolitikk
T Johnstad, JE Klausen, J Mønnesland
Makt-og demokratiutredningens rapportserie 76, 2003
262003
Medvirkning med virkning
JE Klausen, S Arnesen, DA Christensen, B Folkestad, GS Hanssen, ...
Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen, 2013
242013
When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway
B Folkestad, JE Klausen, J Saglie, SB Segaard
International Political Science Review 42 (2), 213-228, 2021
222021
Corporate governance and democratic accountability: local state-owned enterprises in Norway
JE Klausen, M Winsvold
Journal of Public Policy 41 (1), 161-184, 2021
202021
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv på nytt senere.
Artikler 1–20