Jan Erling Klausen
Jan Erling Klausen
Førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo
Verifisert e-postadresse på stv.uio.no - Startside
TittelSitert avÅr
Urban political decentralisation: six Scandinavian cities
G Gjelstrup, H Bäck, M Helgesen, F Johansen, JE Klausen
Springer Fachmedien Wiesbaden, 2005
642005
Between the welfare state and local government autonomy
T Hansen, JE Klausen
Local Government Studies 28 (4), 47-66, 2002
512002
Urban leadership and community involvement: Ingredients for good governance?
M Haus, J Erling Klausen
Urban affairs review 47 (2), 256-279, 2011
492011
Legitimacy and community involvement in local governance
JE Klausen, D Sweeting
Urban Governance and Democracy, 224-243, 2004
482004
Organizational learning and governance in adaptation in urban development
M Winsvold, KB Stokke, JE Klausen, IL Saglie
Adapting to climate change. Thresholds, values, governance, 476-490, 2009
442009
Stortinget som lokalpolitisk aktør
T Hansen, S Hovik, JE Klausen
Kommunenes sentralforbund, forskning, 2000
402000
Understanding sustainability policy: Governance, knowledge and the search for integration
R Atkinson, JE Klausen
Journal of Environmental Policy & Planning 13 (3), 231-251, 2011
382011
Regional foresight, modes of governance and democracy
GS Hanssen, T Johnstad, JE Klausen
European Planning Studies 17 (12), 1733-1750, 2009
292009
Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen
S Arnesen, DA Christensen, B Folkestad, M Winsvold, J Aars
Norsk institutt for by-og regionforskning, 2013
262013
Miljøpolitikk. Organisasjonene, Stortinget og forvaltningen
JE Klausen, H Rommetvedt
Oslo: Tano-Aschehoug, 1996
261996
Kommunal organisering 2016
LC Monkerud, M Indset, S Stokstad, JE Klausen
Redegjørelse for Kommunal-og moderniseringsdepartementets …, 2016
222016
Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap
HM Bjørnsen, JE Klausen, M Winsvold
Rapport 2015 1, 2015
192015
Traces of governance: policy networking in Norwegian local government
GS Hanssen, JE Klausen
Legitimacy and Urban Governance, 101-112, 2006
192006
Globalisering, regionalisering og distriktspolitikk
T Johnstad, JE Klausen, J Mønnesland
Makt-og demokratiutredningens rapportserie 76, 2003
192003
What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet Western European Experiences, 2004–13
J Askim, JE Klausen, SI Vabo, K Bjurstrøm
Local Public Sector Reforms in Times of Crisis, 59-79, 2016
182016
Medvirkning med virkning
JE Klausen, S Arnesen, DA Christensen, B Folkestad, GS Hanssen, ...
Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen, 2013
172013
Demokrati og deltakelse i urbane policynettverk-erfaringer fra Norge
SI Vabo, GS Hanssen, JE Klausen
Politica 36 (2), 164-180, 2004
172004
Det regionale Norge 1950 til 2050
GS Hanssen, JE Kluasen, JC Hansen
Plan 44 (05), 54-56, 2012
142012
Territorial upscaling of local governments: a variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries
J Askim, JE Klausen, SI Vabo, K Bjurstrøm
Local Government Studies 43 (4), 555-576, 2017
132017
Kommunesammenslåingers politiske økonomi: En analyse av velgeratferd i rådgivende folkeavstemninger
JE Klausen, Å Johnsen
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 22 (01), 22-46, 2006
122006
Systemet kan ikke utføre handlingen. Prøv igjen senere.
Artikler 1–20