Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Contemporary China3445
2.Journal of Contemporary Asia3147
3.The China Quarterly3049
4.The Pacific Review2841
5.Eurasian Geography and Economics2741
6.Asia & the Pacific Policy Studies2341
7.Journal of Asian Economics2330
8.Bulletin of Indonesian Economic Studies2039
9.Asia Pacific Business Review2026
10.Asian Economic Policy Review1927
11.Journal of Current Southeast Asian Affairs1927
12.Critical Asian Studies1926
13.Contemporary Southeast Asia1925
14.Asian Security1824
15.Asian Studies Review1822
16.Journal of Asian and African Studies1822
17.Journal of the Asia Pacific Economy1729
18.Central Asian Survey1725
19.Asia Policy1723
20.International Relations of the Asia-Pacific1721
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.