Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Canadian Public Policy2031
2.The Canadian Geographer1932
3.Canadian Review of Sociology1928
4.Canadian Journal of Political Science/Revue Canadienne de Science Politique1927
5.Canadian Ethnic Studies1822
6.Canadian Public Administration1522
7.The School of Public Policy Publications1216
8.Canadian Foreign Policy Journal1118
9.Canadian Historical Review912
10.Journal of Canadian Studies911
11.TOPIA: Canadian Journal of Cultural Studies713
12.American Review of Canadian Studies711
13.Histoire sociale/Social history68
14.BC Studies66
15.British Journal of Canadian Studies513
16.Theatre Research in Canada59
17.Canadian Literature58
18.Acadiensis57
19.ESC: English Studies in Canada56
20.University of Toronto Quarterly56
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.