Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.New Media & Society93147
2.Digital Journalism5686
3.Social Media+ Society5586
4.Public Relations Review5170
5.Journal of Communication4971
6.Journalism Studies4961
7.International Journal of Communication4883
8.Journalism4864
9.Media, Culture & Society4665
10.Political Communication4473
11.Journal of Advertising4382
12.Communication Research4374
13.Public Opinion Quarterly4061
14.International Journal of Advertising3966
15.Journalism Practice3962
16.Journal of Computer-Mediated Communication3869
17.Convergence3861
18.Journalism & Mass Communication Quarterly3655
19.The International Journal of Press/Politics3453
20.Journal of Pragmatics3448
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.