Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Journal of Ethnic and Migration Studies5782
2.Ethnic and Racial Studies4373
3.Race Ethnicity and Education3758
4.Sociology of Race and Ethnicity2843
5.International Journal of Cultural Policy2740
6.Ethnicities2739
7.European Journal of Cultural Studies2735
8.Journal of Immigrant & Refugee Studies2645
9.Comparative Migration Studies2548
10.Cultural Studies2335
11.Nations and Nationalism2335
12.Identities2331
13.Social Identities2232
14.Journal of Black Studies2131
15.International Journal of Cultural Studies2130
16.Nationalities Papers2125
17.Journal of Intercultural Studies2028
18.Ethnopolitics2026
19.Patterns of Prejudice2023
20.Settler Colonial Studies1841
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.