Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.The Journal of Economic History3251
2.The Economic History Review2637
3.Business History2233
4.Past & Present2024
5.The American Historical Review1825
6.Comparative Studies in Society and History1623
7.Journal of Urban History1521
8.Journal of Global History1518
9.The History of the Family1518
10.Journal of Historical Geography1420
11.The Historical Journal1419
12.Urban History1416
13.Business History Review1323
14.Journal of Contemporary History1320
15.History Compass1317
16.History and Theory1317
17.Rethinking History1220
18.Australian Historical Studies1217
19.Medical History1217
20.Women's History Review1216
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.