Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Turkish Studies2136
2.Middle East Policy1827
3.The Light of Islam1822
4.British Journal of Middle Eastern Studies1720
5.The Middle East Journal1421
6.The Journal of North African Studies1419
7.Contemporary Islam1418
8.Middle East Critique1418
9.Journal of Muslim Minority Affairs1417
10.Insight Turkey1320
11.New Perspectives on Turkey1320
12.Turkish Policy Quarterly1320
13.Intellectual Discourse1318
14.Journal of Middle East Women's Studies1317
15.International Journal of Middle East Studies1219
16.Digest of Middle East Studies1218
17.Journal of Palestine Studies1217
18.Iranian Studies1214
19.Bulletin of the American Schools of Oriental Research1118
20.Counter Terrorist Trends and Analyses1118
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.