Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Archives of Sexual Behavior5585
2.The Journal of Sex Research4877
3.Journal of Homosexuality3854
4.LGBT Health3654
5.Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity3550
6.Sexual Medicine Reviews3350
7.Culture, Health & Sexuality3343
8.Transgender Health3251
9.Sexual Abuse3249
10.Sexuality Research and Social Policy2943
11.Journal of Sex & Marital Therapy2938
12.Sexualities2833
13.Sexual Health2743
14.Sex Education2737
15.Sexuality & Culture2332
16.Perspectives on Sexual and Reproductive Health2234
17.Journal of Gay & Lesbian Mental Health2131
18.Sexuality and Disability2129
19.Journal of LGBT Youth2032
20.Journal of Bisexuality2031
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.