Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2016-2020 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Art Education1626
2.International Journal of Art & Design Education1522
3.Studies in Art Education1418
4.The Journal of Aesthetics and Art Criticism1418
5.Leonardo1318
6.Design and Culture1119
7.Digital Creativity1116
8.International Journal of Education Through Art1112
9.Museum International1016
10.The Senses and Society1013
11.Journal of Visual Culture911
12.Journal of Design History815
13.Art Journal812
14.October811
15.Third Text810
16.Grey Room714
17.Visual Resources712
18.ASAP/Journal710
19.Artforum710
20.Artnodes710
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.