Beste / mest relevante utgivelser
h5-indeksen er h-indeksen for artikler som er utgitt de siste 5 hele årene. Det er det største h-tallet, slik at h-artikler som er utgitt 2013-2017 har minst h sitater hver.skjul
h5-medianen for en utgivelse er mediantallet for sitater for artiklene som utgjør h5-indeksen dens.skjul
Publikasjonh5-indeksh5-median
1.Criminology4061
2.British Journal Of Criminology3747
3.Justice Quarterly3463
4.Law and Human Behavior3448
5.Journal of Criminal Justice3352
6.Criminal Justice and Behavior3344
7.Journal of Research in Crime and Delinquency3250
8.Journal of Quantitative Criminology3249
9.Crime & Delinquency3242
10.Journal of Experimental Criminology3242
11.Sexual Abuse2837
12.Criminology & Public Policy2740
13.International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology2738
14.Policing and Society2733
15.European Journal of Criminology2635
16.Psychology, Crime & Law2632
17.Theoretical Criminology2539
18.Criminology & Criminal Justice2537
19.American Journal of Criminal Justice2431
20.Behavioral Sciences & the Law2332
Datoer og antall sitater beregnes og fastslås automatisk av et dataprogram.